Υποτροφίες

04/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών με τις χώρες:

– Βέλγιο: 3 υποτροφίες γλώσσας

– Κροατία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα και 2 υποτροφίες για θερινό σεμινάριο κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας

– Ουγγαρία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και 3 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου

– Σλοβακία: 15 μήνες υποτροφίας για έρευνα, με ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη διάρκεια 10 μήνες ανά ωφελούμενο/-η και 2 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού

– Σλοβενία: 10 μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς/-ές, απόφοιτους/-ες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες και Υ.Δ. για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους υπό την επίβλεψη σλοβένου καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας, με ελάχιστη διάρκεια τους 3 μήνες και μέγιστη διάρκεια τους 10 μήνες ανά ωφελούμενο/-η

Τσεχία: 2 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαφέρει ανά χώρα, με εύρος ημερομηνιών από την 1η έως την 27η Μαρτίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.