Υποτροφία

12/03/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς), σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ”, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-17, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καταγόμενους/-ες από τις Σπέτσες ή την Ύδρα, ηλικίας έως 36 ετών και εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) έως τις 6 Ιουνίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.