Υποτροφία

17/12/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) πλήρους υποτροφίας, σε Έλληνα/Ελληνίδα πτυχιούχο σχετικού Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ, για την παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 11 εβδομάδων, το 2019, στο Διεθνές Κέντρο Γεωργίας της Αιγύπτου.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.