ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ (31.1.2020)

04/12/2019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universitat Berlin-FUB), το οποίο από κοινού με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (St. Petersburg State University-SPbU) διαθέτουν 2 θέσεις για εκπόνηση κοινής (joint) μεταδιδακτορικής έρευνας σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και σε θεματικές που είτε θεραπεύονται και από τα δύο ιδρύματα είτε αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους.

Η υποτροφία α) απονέμεται για 24 μήνες, ανά 12 μήνες σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα πανεπιστήμια, αρχής γενομένης από 1 Οκτωβρίου 2020, σε οποιοδήποτε από τα δύο και β) χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 1.853 ευρώ ή 60.000 ρουβλίων, αντίστοιχα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, και στο FUB και στο SPbU, σε ξεχωριστή πλατφόρμα του κάθε ιδρύματος. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, επιστολή αποδοχής από πιθανό/-ή επόπτη/-τρια και από τα δύο συμβαλλόμενα ιδρύματα.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.