ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

13/06/2020

Ο κατάλογος των φοιτητών που είναι αποδεκτοί για τις εξετάσεις του μαθήματος «Υδάτινο περιβάλλον – Αλληλεπιδράσεις περιβάλλοντος και υδατοκαλλιεργειών» στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 βρίσκεται εδώ

Οι φοιτητές αυτοί είτε δήλωσαν την παρακολούθηση του μαθήματος έως την καταληκτική ημερομηνία (9/2/2020) είτε το παρακολούθησαν επαρκώς στο παρελθόν.

Ο τρόπος εξέτασης, οι σημειώσεις που αποτελούν την εξεταστέα ύλη, οι διαφάνειες και οι επεξηγήσεις τους δίνονται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (http://ecoenvir.vet.auth.gr/?page_id=15).

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.