ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οδηγός Σπουδών

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος (Τρέχον και Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών) και τα μαθήματα ανά εξάμηνο στις παρακάτω σελίδες:

Μπορείτε να κατεβάσετε τον    Οδηγός Σπουδών ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink