ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στην τότε Κτηνιατρική Σχολή ιδρύθηκε, με το Π.Δ. 799/75, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις εξής εξειδικεύσεις: α) Ζωοτεχνίας και Διατροφής Αγροτικών Ζώων, β) Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως, γ) Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως, δ) Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Παθολογίας Αναπαραγωγής, ε) Πτηνοτροφίας και Παθολογίας Πτηνών, στ) Εκτροφής και Παθολογίας Χοίρων, ζ) Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, η) Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, θ) Παθολογικής Ανατομικής, ι) Κτηνιατρικής Παθολογίας και ια) Κτηνιατρικής Χειρουργικής. Από αυτές λειτούργησαν οι ειδικεύσεις της Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και της Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, η λειτουργία τους όμως διακόπηκε το 1985, για λόγους υλικοτεχνικής ανεπάρκειας.

Την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007 εγκρίθηκε (ΦΕΚ 144/8-2-2006, τ.Β’) Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με πέντε Κατευθύνσεις. Λειτούργησαν τρεις από αυτές: Αρχικά την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007 Α) η κατεύθυνση με τίτλο «Εκτροφή και Παθολογία των Παραγωγικών Ζώων» με δύο ειδικεύσεις: α) Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών και β) Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών. Η κατεύθυνση ανέστειλε τη λειτουργία της την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, για λόγους υλικοτεχνικής ανεπάρκειας. Στη συνέχεια την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009 Β) η κατεύθυνση με τίτλο «Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς». Και την ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011 Γ) η κατεύθυνση με τίτλο «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς». Με απόφαση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1310/11/7/2015, αντικαταστάθηκε η υπουργική απόφαση αριθμ. 8522/Β7/26−1−2006 (ΦΕΚ 144/8−2−2006 τ.Β΄) και προστέθηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κτηνιατρικής ο τίτλος «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής δύο κατευθύνσεις: 1. «Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς» και 2. «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς». Η διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις παραπάνω κατευθύνσεις είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Η κατεύθυνση “Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς” λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09. Στα επτά έτη λειτουργίας της έχουν εισαχθεί 46 κτηνίατροι και έχουν αποφοιτήσει μέχρι στιγμής 30. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: 1. η κατάρτιση και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη χειρουργική των ζώων συντροφιάς και 2. η απόκτηση γνώσεων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι διετής (4 εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση, κυρίως στη χειρουργική των ζώων συντροφιάς και δευτερευόντως στις σχετικές με αυτήν ειδικότητες. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται καθημερινά από τις 08.15-15.00 για 46-48 εβδομάδες ετησίως και περιλαμβάνει την αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών πρώτης και δεύτερης γνώμης που προσκομίζονται στη Μονάδα Χειρουργικής–Μαιευτικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής, στα αντικείμενα της χειρουργικής μαλακών ιστών, ορθοπαιδικής, μαιευτικής και παθολογίας αναπαραγωγής, οδοντιατρικής-γναθοπροσωπικής χειρουργικής, οφθαλμολογίας, αλλά και αναισθησιολογίας-εντατικής θεραπείας. Στα πλαίσια της κλινικής άσκησής τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναλαμβάνουν εικοσιτετράωρες εφημερίες καθημερινές και ημέρες αργιών, στο νοσηλευτήριο της Μονάδας Χειρουργικής-Μαιευτικής, καθώς και στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια και διαλέξεις σε θέματα χειρουργικής μαλακών ιστών, ορθοπαιδικής, μαιευτικής και παθολογίας αναπαραγωγής, αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας, οδοντιατρικής-γναθοπροσωπικής χειρουργικής, οφθαλμολογίας, απεικονιστικής διαγνωστικής, βιοστατιστικής και μεθοδολογίας έρευνας. Η θεωρητική διδασκαλία πραγματοποιείται κυρίως από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. ή/και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

Εσωτερικος Κανονισμός Ν. 4485 ΠΜΣ

 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Master of Science (MSc) με τίτλο: «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς»-«Companion Animal Medicine».

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με αριθμό 639/13-7-2020 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στις παρακάτω ειδικεύσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Master of Science (MSc) με τίτλο: «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς»-«Companion Animal Medicine»: Α. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς, Β. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς, Γ. Αναισθησιολογία – Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς.

Η δια ζώσης κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ.: 2310 99.98.57), για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία ζώων συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Παθολογία ζώων συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Χειρουργική ζώων συντροφιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ 2020-2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αναζητήσουν:
– Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Ελληνικά ΑΕΙ: http://dasta.auth.gr/postgd.aspx
– Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό: http://dasta.auth.gr/scholarships.aspx

μέσα από τις Βάσεις Αναζήτησης στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ: http://dasta.auth.gr. Οι βάσεις αναζήτησης ενημερώνονται καθημερινά με νέα δεδομένα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε ένα από τα Γραφεία Διασύνδεσης στο campus του ΑΠΘ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-997340.

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink


Deprecated: Theme without footer.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a footer.php template in your theme. in /var/www/vhosts/www.vet.auth.gr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4977