ΣΠΟΥΔΕΣ

Στην κατηγορία των Σπουδών παρέχονται πληροφορίες και οδηγός σπουδών για το προπτυχιακό πρόγραμμα, και ενημέρωση σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα residencies, καθώς και τις οδηγίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink