Ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του ΑΠΘ λόγω κορωνοϊού_12_3_2020

13/03/2020

Ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του ΑΠΘ λόγω κορωνοϊού

 

  1. Βιβλιοθήκες – Σπουδαστήρια: παραμένουν κλειστά για το κοινό, αλλά οι εργαζόμενοι/-ες σε αυτά μπορούν να εξυπηρετούν μεμονωμένα διδάσκοντες/διδάσκουσες και φοιτητές/φοιτήτριες, προπτυχιακού και ιδίως δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, καθώς και να εκδίδουν βεβαιώσεις περάτωσης για όσους/όσες έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
  2. Αρχεία – Μουσεία – Συλλογές: παραμένουν κλειστά. Για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε αυτά ισχύουν οι γενικές ρυθμίσεις, ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού στην οποία ανήκουν.
  3. Ορκωμοσίες – λήψη αντιγράφου πτυχίου: οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες μπορούν να λάβουν αντίγραφο πτυχίου από τις Γραμματείες των Τμημάτων τους με την ακόλουθη διαδικασία:

α) οι Γραμματείες να διαμορφώσουν και να ανακοινώσουν πρόγραμμα τμηματικής (αλφαβητικής) προσέλευσης των πτυχιούχων, αν είναι δυνατό κατά την ημέρα της προβλεπόμενης ορκωμοσίας τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός (π.χ. ανά πέντε άτομα),

β) κατά τη χορήγηση του αντιγράφου του πτυχίου να τους ζητείται να δηλώσουν αν θα επιθυμούσαν να λάβουν μέρος σε τελετή αποφοίτησης, αν και όταν αυτό καταστεί εφικτό.

  1. Μαθήματα εξ αποστάσεως: να ληφθεί μέριμνα από τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Διευθυντές των Τομέων, ώστε να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά θα θεωρηθούν ισότιμα με τα διά ζώσης και θα προσμετρηθούν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εβδομάδες διδασκαλίας. Παρακαλούνται οι Πρόεδροι να επικοινωνήσουν με όλο το διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων τους, να λάβουν τις απαντήσεις τους και να τηρήσουν σχετικό αρχείο.
  2. Η υποστήριξη των διδακτορικών διατριβών και η παρουσίαση πτυχιακών και διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών μπορούν να διεξάγονται με την προϋπόθεση της απουσίας κοινού, αποκλειστικά ενώπιον των εξεταστικών επιτροπών. Επιπλέον, συστήνεται να πραγματοποιούνται με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.»
  3. Σε σχέση με την παρουσία του διοικητικού προσωπικού: Να ληφθεί μέριμνα με ευθύνη των Προϊσταμένων των Τμημάτων, ώστε σε κάθε χώρο να βρίσκονται εκ περιτροπής το πολύ τρεις (3) υπάλληλοι και οι υπόλοιποι να εκτελούν την εργασία τους από το σπίτι σε άμεση επικοινωνία με τον Προϊστάμενο.

 

 Απώτερος στόχος των προτεινόμενων μέτρων είναι, η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου μας και διαφύλαξη της υγείας όλων μας.

 

Θεσσαλονίκη, 12-3-2020

Οι Πρυτανικές αρχές

Comments are closed.