Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

04/02/2020

Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής, στη συνεδρίασή της αριθμ. 627/21-1-2020, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επιλογή του κ. Σακαρίδη Ιωάννη, προκειμένου να διδάξει με συνδιδασκαλία, το μάθημα «Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» κατά το εαρινό εξάμηνο του Παν/κου έτους 2019-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80.

Η Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής, στη συνεδρίασή της αριθμ. 617/21-1-2019, αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε, την πρόσληψη της κας Ερασμίας Σιδηροπούλου, προκειμένου να διδάξει με συνδιδασκαλία το μάθημα «Βασικές Αρχές Διατροφής», κατά το εαρινό εξάμηνο, του Παν/κου έτους 2019-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.