Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

01/09/2020

Ανοικτή πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για κτηνιάτρους, με δυνατότητα υποτροφίας, στο γνωστικό αντικείμενο Ζωική παραγωγή και ειδικότερα στην εκτροφή μηρυκαστικών στα πλαίσια των ερευνητικών έργων που εκπονούνται στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Αρσένο.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγούν, πέρα από την περίπτωση υποτροφίας, θα έχουν τη δυνατότητα επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, καθώς και για αγορά επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών, καθώς και την σχετική αίτηση (Διδακτορικού) στον ιστοχώρο του Τμήματος Κτηνιατρικής. https://www.vet.auth.gr/7418-2/

Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις σχετικά με τα ειδικότερα ερευνητικά πεδία και τις δυνατότητες υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας, καθηγητή κ. Γεώργιο Αρσένο (arsenosg@vet.auth.gr).

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.