Πρόγραμμα παρακολουθήσεων ανάλυσης περιστατικών (αντί κλινικών ασκήσεων) για το 8ο εξάμηνο 2021 – Κλινική Ζώων Συντροφιάς

26/03/2021

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα παραδόσεων για την Κλινική άσκηση στα ζώα συντροφιάς (8ο εξάμηνο). Οι παραδόσεις θα γίνουν με τη μορφή παρουσίασης περιστατικών. Οι σύνδεσμοι Zoom για το κάθε μάθημα θα βρίσκονται στην αντίστοιχη σελίδα του elearning με τίτλο “Κλινική άσκηση στα ζωά συντροφιάς (8ο εξάμηνο)”, στο παράρτημα “Πληροφορίες μαθήματος”. Η σύνδεση του φοιτητολογίου με το συγκεκριμένο μάθημα του elearning έχει ήδη γίνει, οπότε όλοι οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πρέπει να έχουν ήδη πρόσβαση στο μάθημα του elearning.

Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος είναι δυναμικός και ανανεώνεται τη στιγμή που υπάρχουν οποιεσδήποτε μεταβολές στα αντικείμενα διδασκαλίας,. Για οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση σε ανάλογη ανακοίνωση.

https://1drv.ms/x/s!AvnIw-qXcELgjPhAOo2zC8_FlBDk8A?e=5ywKPA

Από την Διεύθυνση της Κλινικής

Ο υπεύθυνος για τις ομάδες

Χρήστος Κουτίνας

 

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.