Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών

22/06/2018

Δελτίο Τύπου του Προέδρου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με την Πρόσκληση στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του παραπάνω προγράμματος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και του στεγαστικού επιδόματος.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.