Πρόγραμμα ασκήσεων 7ου & 9ου εξαμήνου στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων

08/11/2020

Καλημέρα, στα συννημένα αρχεία (9o εξάμηνο_ΚΠΖ_Ασκήσεις_Ομάδα Α_2020 new9o εξάμηνο_ΚΠΖ_Ασκήσεις_Ομάδα Γ_2020, 7ο εξάμηνο_ΚΠΖ_Ασκήσεις_Ομάδα Α_2020, 7ο εξάμηνο_ΚΠΖ_Ασκήσεις_Ομάδα Γ_2020) βρίσκετε το πρόγραμμα των ασκήσεων στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων, όπως αυτό θα ακολουθούνταν σε περίπτωση φυσικής παρουσίας σας. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας COVID-19 κατάστασης και των μέτρων περιορισμού που εφαρμόζονται, η δια ζώσης άσκηση δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι νεωτέρας. Ως τότε, ο διδάσκων της κάθε άσκησης θα σας ενημερώνει εγκαίρως για τον τρόπο διδασκαλίας της.

Ελπίζουμε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί γρήγορα και να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν στη δια ζώσης άσκηση.

Καλή συνέχεια, προσοχή στην υγεία σας.

Εκ της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων

Κατηγορίες: Φοιτητικά, Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.