ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. με επιβλέπουσα την επίκουρη καθηγήτρια κ. Δήμητρα Ψάλλα στο πεδίο της Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων.

Δικαιολογητικά

  • Βιογραφικό Υπόμνημα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης από ΚΕΠ)
  • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την 16/12/2016 στη γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

 

Θεσ/νίκη 8/12/2016

 

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink