ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Internship) ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

20/07/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Internship) ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης των απόφοιτων κτηνίατρων, προκηρύσσονται 24 (ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας Παθολογίας και τις συνθήκες λόγω COVID-19) θέσεις μονοετούς μετεκπαίδευσης (specialty internship) στη Μονάδα της Παθολογίας των Ζώων Συντροφιάς, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 (έναρξη μετεκπαίδευσης: 20/09/2021, λήξη μετεκπαίδευσης: 30/9/2022). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, συστατικές επιστολές καθώς και αντίγραφα (όχι κατ’ ανάγκη επικυρωμένα) πτυχίων ξένων γλωσσών ή άλλων πιστοποιητικών, στην κ. Ζ. Καλλιτσάρη (γραμματεία Μονάδας Χειρουργικής και Αναισθησιολογίας – ώρες: 11.00 πμ – 2.00 μμ), μεταξύ 30 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά και η αίτηση μπορούν να υποβληθούν δια ζώσης σε έντυπη μορφή ή εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικά (email, cloud). Ωστόσο, οι σφραγισμένες συστατικές επιστολές θα πρέπει να προσκομιστούν δια ζώσης ή ταχυδρομικά. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες επιλογής είναι ίδιες με αυτές των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (βλέπε εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, ενότητα 3). Η ημερομηνία των συνεντεύξεων θα οριστεί μέσα στις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Από τη Μονάδα Παθολογίας

 

 

 

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.