Προκήρυξη Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς»

24/07/2018

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με αριθμό 577/24-7-2018 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στις παρακάτω ειδικεύσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Master of Science (MSc) με τίτλο: «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς»-«Companion Animal Medicine»: Α. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς, Β. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς, Γ. Αναισθησιολογία – Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση σε CD) στη Γραμματεία του Τμήματος, από 20 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2018 (ώρες 8:30-13:30):

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία ζώων συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Παθολογία ζώων συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Χειρουργική ζώων συντροφιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερικός κανονισμός

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.