ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην κατηγορία “Πληροφορίες” περιέχονται σύνδεσμοι σχετικά με:

  • Την επικοινωνία του κοινού με τις Κλινικές (ιατρικά ραντεβού, εκπαιδευτικές επισκέψεις κοκ)
  • Την επικοινωνία με το Τμήμα, τις Κλινικές και τη διαχείριση της ιστοσελίδας
  • Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Βιοασφάλειας, για τους φοιτητές του Τμήματος
  • Ενημερωτικά έντυπα για το Τμήμα, που αφορούν το κοινό, τους φοιτητές και τους κτηνίατρους
  • Εκδηλώσεις και σχετικό φωτογραφικό υλικό, που έχουν πραγματοποιηθεί στο Τμήμα
  • Χάρτες και Συγκοινωνία προς το Τμήμα και τις Κλινικές
  • Χρήσιμους συνδέσμους σχετικά με την Κτηνιατρική
  • Χάρτη του ιστότοπου με όλες τις ιστοσελίδες που τον απαρτίζουν

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink