Ανακοίνωση

14/12/2018

Η περίοδος των τοκετών στο προβατοστάσιο της Κτηνιατρικής ξεκίνησε. Όσοι φοιτητές επιθυμούν εθελοντικά να βοηθήσουν παρακαλούνται να στείλουν e-mail στον κ. Μπρόζο (brozos@vet.auth.gr). Επισημαίνεται ότι οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνουν με δικό σας μέσο και ότι η δυνατότητα διανυκτέρευσης στο Κολχικό θα εξαρτηθεί από την παρουσία των κτηνιάτρων που πραγματοποιούν την πρακτική τους στην ΚΠΖ.
Η ανακοίνωση αυτή θα επικαιροποιείται ανάλογα με το πρόγραμμα εφημεριών των μετεκπαιδευομένων. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για τις ημέρες 14.12 έως 16.12 παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους εφημερεύοντες μετεκπαιδευόμενους κτηνιάτρους στα τηλέφωνα 6955004607 & 6946756097. 

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.