Ομάδες εξέτασης φοιτητών για τα προφορικά της Κλινικής Άσκησης στα Ζώα Συντροφιάς (10ο εξάμηνο) – Παθολογία ΖΣ

27/09/2021

Στο αρχείο αυτό θα βρείτε την ώρα εξέτασης και σε μέλος ΔΕΠ θα εξεταστείτε για τις προφορικές εξετάσεις της 28 Σεπτεμβρίου 2021 (Παθολογία Ζώων Συντροφιάς – Πρακτική εξάσκηση 10ο εξάμηνο). Σημειώνεται ότι το ποιος εξεταστής αντιστοιχεί σε κάθε αριθμό (π.χ. Εξεταστής 1 κλπ) θα το μάθετε κατά την ώρα της προσέλευσής σας για τα προφορικά. Για λόγους προγραμματισμούς της ώρας, αν κάποιος φοιτητής δεν πρόκειται να προσέλθει για τις προφορικές εξετάσεις θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσει μέσω email με την κα Δήμητρα Παρδάλη (dpardali@vet.auth.gr).

Κατά την ώρα της εξέτασης, και για τήρηση των κανόνων υγιεινής για την πρόληψη του COVID-19, θα ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν μάσκα κατά την προσέλευσή τους στις εξετάσεις, και να φέρουν αποδεικτικό για αρνητικό self-test ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.
  2. Ο χώρος αναμονής των φοιτητών θα είναι ο εξωτερικός διάδρομος, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες για απόσταση ασφαλείας
  3. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο περιστατικών, ποδιά ή scrubs και στηθοσκόπιο

 

Λίστα εξεταζόμενων φοιτητών για Προφορικά Κλινικής Άσκησης στα Ζώα Συντροφιάς (10ο εξάμηνο) – Σεπτέμβριος 2021

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.