Μετεκπαίδευση στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

22/07/2021

Ανακοίνωση

Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις για μετεκπαίδευση κτηνιάτρων, για το 1ο ή/και το 2ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο Εργαστήριο  Παθολογικής Ανατομικής (νεκροτομές, ιστοπαθολογία) μπορούν να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpsalla@vet.auth.gr .

Δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 20  Αυγούστου 2021 και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για να δώσουν συνέντευξη (διαδικτυακά).

Από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.