Λίστα εξεταζόμενων στα προφορικά της Πρακτικής εξάσκησης στην Παθολογία των ζώων συντροφιάς (10 εξάμηνο και 8V)

13/07/2020

Στο αρχείο αυτό θα βρείτε την ώρα εξέτασης και σε μέλος ΔΕΠ θα εξεταστείτε για τις προφορικές εξετάσεις των 14 και 15 Ιουλίου 2020 (Παθολογία Ζώων Συντροφιάς – Πρακτική εξάσκηση 10ο εξάμηνο και 8V). Σημειώνεται ότι το ποιος εξεταστής αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα (π.χ. Εξεταστής Α κλπ) θα το μάθετε κατά την ώρα της προσέλευσής σας για τα προφορικά. Για λόγους προγραμματισμούς της ώρας, αν κάποιος φοιτητής δεν πρόκειται να προσέλθει για τις προφορικές εξετάσεις θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσει μέσω email με την κα Δήμητρα Παρδάλη (dpardali@vet.auth.gr).

Κατά την ώρα της εξέτασης, και για τήρηση των κανόνων υγιεινής για την πρόληψη του COVID-19, θα ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν μάσκα κατά την προσέλευσή τους στις εξετάσεις
  2. Ο χώρος αναμονής των φοιτητών θα είναι το αμφιθεάτρο Σπαής, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες για απόσταση ασφαλείας
  3. Όλοι οι φοιτητές του Νέου Προγράμματος Σπουδών θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο περιστατικών, ποδιά ή scrubs και στηθοσκόπιο

Λίστα εξεταζόμενων φοιτητών ανά εξεταστή και ώρα εξέτασης για την Πρακτική εξάσκηση στα ΖΣ 10 εξάμηνο και 8V

Καλή επιτυχία!

 

Comments are closed.