Κυλιόμενο πρόγραμμα και απουσιολόγιο για τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου – πρακτική εξάσκηση στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς

14/05/2021

Σας επισυνάπτουμε το σύνδεσμό όπου θα μπορείτε να δείτε το κυλιόμενο πρόγραμμα για κάθε ομάδα, στις διάφορες μονάδες της Κλινιικής των Ζώων Συντροφιάς, παράλληλα με τις απουσίες σας. Υπενθυμίζουμε ότι το αρχείο του προγράμματος και των απουσιών είναι δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη τα rotations για συγκεκριμένες ημερομηνίες, αυτά θα συμπληρωθούν τις επόμενες ημέρες.

https://1drv.ms/x/s!AvnIw-qXcELgjPc7jEwuPiDYUv2hDA?e=w17Jhv

 

Από τη Διεύθυνση της Κλινικής

Comments are closed.