4ος ΤΟΜΕΑΣ

Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Ο 4ος Τομέας περιλαμβάνει τα Εργαστήρια Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης – Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τεχνολογίας Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης, και Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του. 

Το διδακτικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τομέα εστιάζεται σε θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης. 

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τομέα εστιάζεται στα παρακάτω γενικά αντικείμενα:

  • Μικροβιολογία Τροφίμων: απομόνωση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα τρόφιμα (παθογόνοι μικροοργανισμοί, μικροοργανισμοί που προκαλούν αλλοιώσεις και καλλιέργειες εκκίνησης) τόσο με συμβατικές μεθόδους όσο και με μοριακές τεχνικές· μελέτη της συμπεριφοράς τους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και διερεύνηση της αντιμικροβιακής αντοχής τους.
  • Χημική Ανάλυση Τροφίμων: διαμόρφωση φυσικοχημικών μεθόδων για τον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων χημικών ρυπαντών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, έλεγχος της ποιότητας των τροφίμων με τη χρήση ενόργανων τεχνικών για την ανάλυση βιταμινών, λιπιδίων, αμινοξέων, πρωτεϊνών και άλλων συστατικών των τροφίμων.
  • Τεχνολογία – Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Τεχνολογία των Βιομηχανικών Ζυμώσεων: μελέτη οξυγαλακτικών βακτηρίων, ζυμών και μυκήτων που παίρνουν μέρος στις ζυμώσεις των τροφίμων· μελέτη της παραγωγής μεταβολιτών (αντιμικροβιακά πεπτίδια, ένζυμα, οργανικά οξέα, αντιβιοτικά) από μικροοργανισμούς σε ζυμώσεις που πραγματοποιούνται σε βιοαντιδραστήρες, τόσο από την πλευρά της μικροβιακής φυσιολογίας όσο και της βιοχημικής μηχανικής· βελτίωση της παραγωγικότητας των μικροοργανισμών σε ζυμώσεις τόσο με επεμβάσεις σε κυτταρικό επίπεδο (γενετικές τροποποιήσεις) όσο και με χειρισμούς σε επίπεδο καλλιέργειας (μοντέλα καλλιέργειας).

Και τα τρία Εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα (βιοαντιδραστήρες, HPLC, GC, IR, UV-Vis, συσκευές PCR, μικροσκόπια, image analyzer κ.ά.).

Διευθυντής τομέα:
Αγγελίδης Απόστολος, Καθηγητής
Τηλ: 2310 999862
email: asangel@vet.auth.gr

Καθηγητές τομέα:
Αγγελίδης Απόστολος
Παπαγιάννη Μαρία
Σούλτος Νικόλαος
Φλετούρης Δημήτριος

Αναπληρωτές καθηγητές:
Σεργκελίδης Δανιήλ
Παπαπαναγιώτου Ηλίας

Επίκουροι καθηγητές:
Οικονόμου Ευάγγελος

Λέκτορες: –

ΕΤΕΠ
Γιαννακού Κωνσταντίνος

ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Χουλιάρα  Ειρήνη

Συμβασιούχοι (εργολαβικοί υπάλληλοι)
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τσακαλέλλης Σπυρίδων

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Διευθυντής: Παπαπαναγιώτου Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ: 2310 999827
email: ipapapan@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Οικονόμου Ευάγγελος
Παπαπαναγιώτου Ηλίας
Σεργκελίδης Δανιήλ
Σούλτος Νικόλαος

Βοηθητικό Προσωπικό: –

Συμβασιούχοι (εργολαβικοί υπάλληλοι)
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Υποψήφιοι διδάκτορες
Τσίτσος Ανέστης, κτηνίατρος

Ομότιμοι καθηγητές
Γενηγιώργης Κωνσταντίνος
Πανέτσος Αχιλλέας †

Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Παπαγιάννη Μαρία
Τηλ: 2310 999804
email: mp2000@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Παπαγιάννη Μαρία

ΕΙΕΔΙΠ ΙΙ:
Χουλιάρα  Ειρήνη

Βοηθητικό Προσωπικό: –

Υποψήφιοι διδάκτορες: –

Ομότιμοι καθηγητές
Σπυρίδων Γεωργάκης †

Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του

Διευθυντής: Καθηγητής Φλετούρης Δημήτριος
Τηλ: 2310 999817
email: djflet@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελίδης Απόστολος
Φλετούρης Δημήτριος

Βοηθητικό Προσωπικό
Γιαννακού Κωνσταντίνος, Ε.Τ.Ε.Π.

Υποψήφιοι διδάκτορες: –

Ομότιμοι καθηγητές
Αντώνιος Μάντης

  • 1ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 2ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 3ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 4ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 5ος ΤΟΜΕΑΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ