3ος ΤΟΜΕΑΣ

Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής

Ο 3ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της μικροβιολογίας, των λοιμωδών νοσημάτων, της παρασιτολογίας, των παρασιτικών νοσημάτων και της παθολογικής ανατομικής.

Διευθυντής Τομέα: Παπαδόπουλος Ηλίας

Καθηγητές Τομέα:
Κρήτας Σπυρίδων
Παπαδόπουλος Ηλίας
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Πουταχίδης Θεόφιλος

Αναπληρωτές καθηγητές
Διάκου Αναστασία
Μπρέλλου Γεωργία

Πετρίδου Ευανθία
Σιάρκου Βικτωρία
Ψάλλα Δήμητρα

Λέκτορες
Συμεωνίδου Ησαΐα

 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (vetmic.web.auth.gr)

Διευθυντής: Κρήτας Σπυρίδων

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Κρήτας Σπυρίδων
Πετρίδου Ευανθία
Σιάρκου Βικτωρία

Υποψήφιοι διδάκτορες
Καλαϊτζίδου Μαρία
Κατσιώλης Άρης
Μιχαηλίδου Μαργαρίτα
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Παπαποστόλου Αικατερίνη
Σταμέλου Ευθυμία

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Καρπόνη Γαρυφαλιά
Ξεξάκη Άννα
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος

Επιστημονικοί συνεργάτες
Εφραιμίδης Κωνσταντίνος
Παρασκευά Αργυρώ

Ομότιμοι καθηγητές
Νικόλαος Ηλιάδης
Κρίτων Σαρρής

 

Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων

Διευθυντής: Ηλίας Παπαδόπουλος

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Διάκου Αναστασία
Παπαδόπουλος Ηλίας
Συμεωνίδου Ησαΐα

Υποψήφιοι διδάκτορες
Βλαχάβας Αντώνιος
Δήμζας Δημήτριος
Μουστακίδης Κωνσταντίνος
Σιούτας Γεώργιος

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Αρσενόπουλος Κωνσταντίνος

 

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

Διευθυντής: Παπαϊωάννου Νικόλαος

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Μπρέλλου Γεωργία
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Πουταχίδης Θεόφιλος
Ψάλλα Δήμητρα

Διοικητικό προσωπικό
Κακουλίδου Αναστασία

Βοηθητικό Προσωπικό
Λάτσαρη Μαρία, ΕΔIΠ
Λεονταρίδης Ευγένιος, ζωοκόμος (υπάλληλος εργολαβίας)
Κολιού Ευανθία, υπάλληλος καθαριότητας (υπάλληλος εργολαβίας)

Υποψήφιοι διδάκτορες
Μαρούδα Χριστίνα
Αποστολοπούλου Εμμανουέλα

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Στυλιανάκη Ιωάννα

 

Ομότιμοι καθηγητές
Βλέμμας Ιωάννης
Καλδρυμίδου Ελένη

  • 1ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 2ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 3ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 4ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 5ος ΤΟΜΕΑΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ