1ος ΤΟΜΕΑΣ

Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών

Ο 1ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της χημείας-βιοχημείας, της μοριακής βιολογίας, της ανατομικής, της βιολογίας ζώων-φυτών, της ιστολογίας και της εμβρυολογίας, της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της φυσιολογίας.

Διευθύντρια Τομέα:
Μαρία Π. Τσανταρλιώτου
Τηλ: 231 099 9863
email: mtsant@vet.auth.gr

Καθηγητές Τομέα:
Δωρή Ιωάννα
Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Μπατζίας Γεώργιος
Ταϊτζόγλου Ιωάννης
Τσανταρλιώτου Μαρία

Αναπληρωτές καθηγητές
Αγγελοπούλου Αικατερίνη
Νικολαΐδης Ευστάθιος
Τσιγκοτζίδου Αναστασία

Επίκουροι καθηγητές
Γρίβας Ιωάννης
Δελής Γεώργιος
Σαχανά Μαγδαληνή
Ζερβός Ιωάννης
Λαυρεντιάδου Σοφία

Λέκτορες
Ψαρρά Θεοφανώ

ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Χιωτέλη-Εμμανουηλίδου Μαρία
Τηλ.: 231 099 9893
e-mail: mchiotel@vet.auth.gr

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια καθηγήτρια: Ιωάννα Δωρή
τηλ.: 2310 99 9884
E-mail: idori@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Γρίβας Ιωάννης
Δωρή Ιωάννα
Τσιγκοτζίδου Αναστασία

Βοηθητικό-Διοικητικό Προσωπικό
Χιωτέλη-Εμμανουηλίδου Μαρία, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. II

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Π. Τσανταρλιώτου
Τηλ.: 231 099 9863
email: mtsant@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Ζερβός Ιωάννης
Λαυρεντιάδου Σοφία
Ταϊτζόγλου Ιωάννης
Τσανταρλιώτου Μαρία

Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Διευθύντής: Καθηγητής Γεώργιος Χ. Μπατζιάς 
Τηλ: 231 099 9885
email: mariakp@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Δελής Γεώργιος
Νικολαΐδης Ευστάθιος
Ψαρρά Θεοφανώ

Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αικατερίνη Αγγελοπούλου
Τηλ.: 2310 99 9825
email: kangelop@vet.auth.gr
 
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελοπούλου Αικατερίνη
Σαχανά Μαγδαληνή

Εργαστήριο Χημείας
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αικατερίνη Αγγελοπούλου
Τηλ.: 2310 99 9825
email: kangelop@vet.auth.gr

  • 1ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 2ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 3ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 4ος ΤΟΜΕΑΣ
  • 5ος ΤΟΜΕΑΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ