ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π.

Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού που υπηρετούν στο Τμήμα:

Λάτσαρη Μαρία

Μαρίνου Μαρία

Ξεπαπαδάκη Σταυρούλα

Χιωτέλη Μαρία

Χουλιάρα Ειρήνη

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ