ΤΟΜΕΑΣ 4

Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Ο 4ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της υγιεινής και της τεχνολογίας τροφίμων ζωικής προελεύσεως και της υγιεινής και της τεχνολογίας του γάλακτος.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των τριών Εργαστηρίων που συνιστούν τον 4ο Τομέα αφιερώνουν την διδακτική και ερευνητική τους εργασία σε μικροβιολογικά, χημικά και τεχνολογικά αντικείμενα της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Τεχνολογίας των Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασχολούνται εξειδικευμένα με την Μικροβιολογία Τροφίμων είναι έμπειρα και κατάλληλα εκπαιδευμένα σε όλα τα αντικείμενα της Μικροβιολογίας Τροφίμων. Η εργασία τους στο αντικείμενο αυτό αναφέρεται στην απομόνωση και στην ταυτοποίηση μικροοργανισμών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα τρόφιμα και τη συμπεριφορά τους στα τρόφιμα (παθογόνα, δυνητικά παθογόνα και καλλιέργειες εκκίνησης) τόσο με τις κλασσικές μεθόδους όσο και με μοριακές τεχνικές (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, PCR).

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασχολούνται εξειδικευμένα με την Χημική Ανάλυση Τροφίμων είναι έμπειρα στον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προελεύσεως αλλά και στην διαμόρφωση φυσικοχημικών μεθοδολογιών για την ανάλυση των καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων. Επίσης, στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα περιλαμβάνεται και η έρευνα πάνω στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων με τη χρήση μοντέρνων ενόργανων τεχνικών για την ανάλυση βιταμινών, λιπιδίων, αμινοξέων, πρωτεϊνών και άλλων συστατικών των τροφίμων αλλά και πάνω στην ασφάλεια των οστρακοειδών από βιοτοξίνες (DSP, ASP, PSP).

Και τα τρία Εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα (συσκευές PCR, HPLC, GC, IR κ.ά.).

Διευθυντής τομέα:
Σούλτος Νικόλαος
Τηλ: 2310 999807
Fax: 2310 999803
email: soultos@vet.auth.gr

Καθηγητές τομέα:
Αμβροσιάδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Δημήτριος

Ιωσηφίδου Ελένη
Παπαγιάννη Μαρία
Σούλτος Νικόλαος
Φλετούρης Δημήτριος

Αναπληρωτές καθηγητές
Αγγελίδης Απόστολος
Παπαβέργου Αικατερίνη
Σεργκελίδης Δανιήλ

Επίκουροι καθηγητές
Παπαπαναγιώτου Ηλίας
Οικονόμου Ευάγγελος

Λέκτορες

ΕΤΕΠ
Γιαννακού Κ.

ΕΕΔΙΠ ΙΙ

Χουλιάρα Ειρ.

Εργολάβοι
Παπαδόπουλος Γ.
Τσακαλέλης Σ.

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Διευθυντής: Καθηγητής Σούλτος Νικόλαος
Τηλ: 2310 999807
email: soultos@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Ιωσηφίδου Ελένη
Οικονόμου Ευάγγελος
Παπαπαναγιώτου Ηλίας
Σεργκελίδης Δανιήλ
Σούλτος Νικόλαος

Βοηθητικό Προσωπικό

Υποψήφιοι διδάκτορες
Κουκουράνος Αρης

Ομότιμοι καθηγητές
Γενηγιώργης Κωνσταντίνος
Καραιωάννογλου Πρόδρομος
Πανέτσος Αχιλλέας

Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Αμβροσιάδης
Τηλ: 2310 999814
Fax: 2310 999812
email: ambros@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αμβροσιάδης Ιωάννης
Παπαβέργου Αικατερίνη
Παπαγιάννη Μαρία

Βοηθητικό Προσωπικό

Υποψήφιοι διδάκτορες

Ομότιμοι καθηγητές
Σπυρίδων Γεωργάκης

Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου
Τηλ: 2310 999806
Fax: 2310 999803
email: dkpapag@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελίδης Απόστολος
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Φλετούρης Δημήτριος

Βοηθητικό Προσωπικό
Κωνσταντίνος Γιαννακού, Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλ.: 231 099 9809

Υποψήφιοι διδάκτορες

Γκόβαρη Μαρία

Βουσδούκα Βενετία

Ομότιμοι καθηγητές
Αντώνιος Μάντης

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink


Deprecated: Theme without footer.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a footer.php template in your theme. in /var/www/vhosts/www.vet.auth.gr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4973