ΤΟΜΕΑΣ 4

Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Ο 4ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της υγιεινής και της τεχνολογίας τροφίμων ζωικής προελεύσεως και της υγιεινής και της τεχνολογίας του γάλακτος.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των τριών Εργαστηρίων που συνιστούν τον 4ο Τομέα αφιερώνουν την διδακτική και ερευνητική τους εργασία σε μικροβιολογικά, χημικά και τεχνολογικά αντικείμενα της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Τεχνολογίας των Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασχολούνται εξειδικευμένα με την Μικροβιολογία Τροφίμων είναι έμπειρα και κατάλληλα εκπαιδευμένα σε όλα τα αντικείμενα της Μικροβιολογίας Τροφίμων. Η εργασία τους στο αντικείμενο αυτό αναφέρεται στην απομόνωση και στην ταυτοποίηση μικροοργανισμών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα τρόφιμα και τη συμπεριφορά τους στα τρόφιμα (παθογόνα, δυνητικά παθογόνα και καλλιέργειες εκκίνησης) τόσο με τις κλασσικές μεθόδους όσο και με μοριακές τεχνικές (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, PCR).

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασχολούνται εξειδικευμένα με την Χημική Ανάλυση Τροφίμων είναι έμπειρα στον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προελεύσεως αλλά και στην διαμόρφωση φυσικοχημικών μεθοδολογιών για την ανάλυση των καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων. Επίσης, στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα περιλαμβάνεται και η έρευνα πάνω στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων με τη χρήση μοντέρνων ενόργανων τεχνικών για την ανάλυση βιταμινών, λιπιδίων, αμινοξέων, πρωτεϊνών και άλλων συστατικών των τροφίμων αλλά και πάνω στην ασφάλεια των οστρακοειδών από βιοτοξίνες (DSP, ASP, PSP).

Και τα τρία Εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα (συσκευές PCR, HPLC, GC, IR κ.ά.).

Διευθυντής τομέα:
Αγγελίδης Απόστολος, Καθηγητής
Τηλ: 2310 999862
email: asangel@vet.auth.gr

Καθηγητές τομέα:
Αγγελίδης Απόστολος
Ιωσηφίδου Ελένη
Παπαγιάννη Μαρία
Σούλτος Νικόλαος
Φλετούρης Δημήτριος

Αναπληρωτές καθηγητές:
Σεργκελίδης Δανιήλ
Παπαπαναγιώτου Ηλίας

Επίκουροι καθηγητές:
Οικονόμου Ευάγγελος

Λέκτορες: –

ΕΤΕΠ
Γιαννακού Κωνσταντίνος

ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Χουλιάρα  Ειρήνη

Εργολάβοι
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τσακαλέλης Σπυρίδων

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Διευθυντής: Καθηγητής Σούλτος Νικόλαος
Τηλ: 2310 999807
email: soultos@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Ιωσηφίδου Ελένη
Οικονόμου Ευάγγελος
Παπαπαναγιώτου Ηλίας
Σεργκελίδης Δανιήλ
Σούλτος Νικόλαος

Βοηθητικό Προσωπικό: –

Υποψήφιοι διδάκτορες
Τσίτσος Ανέστης

Ομότιμοι καθηγητές
Γενηγιώργης Κωνσταντίνος
Καραϊωάννογλου Πρόδρομος
Πανέτσος Αχιλλέας †

Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Παπαγιάννη Μαρία
Τηλ: 2310 999804
email: mp2000@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Παπαγιάννη Μαρία

Βοηθητικό Προσωπικό: –

Υποψήφιοι διδάκτορες: –

Ομότιμοι καθηγητές
Σπυρίδων Γεωργάκης †

Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του

Διευθυντής: Καθηγητής Φλετούρης Δημήτριος
Τηλ: 2310 999817
email: djflet@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελίδης Απόστολος
Φλετούρης Δημήτριος

Βοηθητικό Προσωπικό
Γιαννακού Κωνσταντίνος, Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλ.: 2310 999809

email: milklab@vet.auth.gr

Υποψήφιοι διδάκτορες: –

Ομότιμοι καθηγητές
Αντώνιος Μάντης

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink