ΤΟΜΕΑΣ 2

Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο 2ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της ζωικής παραγωγής, της διατροφής των ζώων, της βιοστατιστικής, της οικονομίας ζωικής παραγωγής και της επιδημιολογίας.

Διευθύντρια τομέα:

Καθηγήτρια Παναγιώτα Φλώρου-Πανέρη

Τηλ: 231 099 9968

Fax: 231 099 9968

e-mail: ppaneri@vet.auth.gr

Καθηγητές τομέα:

Αρσένος Γεώργιος

Μπάνος Γιώργος

Μπάτζιος Χρήστος

Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα

Αναπληρωτές καθηγητές

Αγγελίδης Παναγιώτης

Καραμανλής Ξάνθιππος

Χρηστάκη-Σαρικάκη Ευτέρπη

Επίκουροι καθηγητές

Βαλεργάκης Γεώργιος

Βάτσος Ιωάννης

Γεωργιάδης Μάριος

Φορτομάρης Πασχάλης

Λέκτορες

Γιάννενας Ηλίας

Θεοδωρίδης Αλέξανδρος

Παπαδόπουλος Γεώργιος

ΕΕΔΙΠ ΙΙ

Δημοκίδου Ε.

Εργαστήριο Διατροφής

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Παναγιώτα Φλώρου-Πανέρη

Τηλ: 2310 999968

Fax: 2310 999968

email: ppaneri@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα

Χρηστάκη-Σαρικάκη Ευτέρπη

Γιάννενας Ηλίας

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://zootexnia.vet.auth.gr/

Διευθυντής: Γεώργιος Ι. Αρσένος, Καθηγητής

Τηλ: 2310 999998

Fax: 2310 999892

email: arsenosg@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Αρσένος Γεώργιος

Βαλεργάκης Γεώργιος

Μπάνος Γεώργιος

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Φορτομάρης Πασχάλης

Εργαστήριο Ιχθυολογίας

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://www.vet.auth.gr/ichthyology/index.htm

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης

Τηλ: 2310 999822

email: panagel@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Αγγελίδης Παναγιώτης

Βάτσος Ιωάννης

Βοηθητικό-Διοικητικό Προσωπικό

Δημοκίδου Ελευθερία, ΕΕΔΙΠ

Τηλ.: 231 099 9978

Fax: 231 099 9871

e-mail: dimo@vet.auth.gr

Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://ecoenvir.vet.auth.gr/

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Καραμανλής Ξάνθιππος

Τηλ: 2310 999966

Fax: 2310 999986

email: karamanl@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καραμανλής Ξάνθιππος

Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής

Διευθυντής: Καθηγητής Χρήστος Μπάτζιος

Τηλ: 2310 999957

Fax: 2310 999919

email: batzios@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Γεωργιάδης Μάριος

Θεοδωρίδης Αλέξανδρος

Μπάτζιος Χρήστος

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink