ΤΟΜΕΑΣ 1

Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών

Ο 1ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της χημείας, της γενετικής, της μοριακής βιολογίας, της ανατομικής, της βιολογίας ζώων-φυτών, της ιστολογίας και της εμβρυολογίας, της βιοχημείας, της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της φυσιολογίας.

Διευθύντρια Τομέα:
Μαρία Π. Τσανταρλιώτου
Τηλ: 231 099 9863
email: mtsant@vet.auth.gr

Καθηγητές Τομέα:
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Μπατζίας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ταϊτζόγλου Ιωάννης
Τσανταρλιώτου Μαρία

Αναπληρωτές καθηγητές
Αγγελοπούλου Αικατερίνη
Δωρή Ιωάννα
Νικολαΐδης Ευστάθιος

Επίκουροι καθηγητές
Γρίβας Ιωάννης
Δελής Γεώργιος
Ζερβός Ιωάννης
Λαυρεντιάδου Σοφία
Σαχανά Μαγδαληνή
Τσιγκοτζίδου Αναστασία

Λέκτορες
Ψαρρά Θεοφανώ

ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Χιωτέλη-Εμμανουηλίδου Μαρία
Τηλ.: 231 099 9893
e-mail: mchiotel@vet.auth.gr

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια καθηγήτρια: Ιωάννα Δωρή
τηλ.: 2310 99 9884
E-mail: idori@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Γρίβας Ιωάννης
Δωρή Ιωάννα
Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ
Τσιγκοτζίδου Αναστασία

Βοηθητικό-Διοικητικό Προσωπικό
Χιωτέλη-Εμμανουηλίδου Μαρία, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. II

Εργαστήριο Φυσιολογίας
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Π. Τσανταρλιώτου
Τηλ.: 231 099 9863
email: mtsant@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Ζερβός Ιωάννης
Λαυρεντιάδου Σοφία
Ταϊτζόγλου Ιωάννης
Τσανταρλιώτου Μαρία

Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Τηλ: 231 099 9885
email: mariakp@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Δελής Γεώργιος
Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Μπατζίας Γεώργιος
Νικολαΐδης Ευστάθιος
Ψαρρά Θεοφανώ

Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας
Προσωρινή Διευθύντρια: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αικατερίνη Αγγελοπούλου
Τηλ.: 2310 99 9825
email: kangelop@vet.auth.gr
 
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελοπούλου Κατερίνα
Σαχανά Μαγδαληνή

Εργαστήριο Χημείας
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αικατερίνη Αγγελοπούλου
Τηλ.: 2310 99 9825
email: kangelop@vet.auth.gr

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink