ΤΟΜΕΑΣ 1

Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών

Ο 1ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της χημείας, της γενετικής, της μοριακής βιολογίας, της ανατομικής, της ιστολογίας και της εμβρυολογίας, της βιοχημείας, της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της φυσιολογίας.

Διευθυντής τομέα:
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 231 099 9883
Fax: 231 099 9882
email: gpapadop@vet.auth.gr

Καθηγητές τομέα:
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Μιχαλούδη-Παύλου Ελένη
Ντινόπουλος Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ταϊτζόγλου Ιωάννης

Αναπληρωτές καθηγητές
Δωρή Ιωάννα
Μπατζίας Γεώργιος
Νικολαϊδης Ευστάθιος
Τσανταρλιώτου Μαρία
Φλάσκος Ιωάννης

Επίκουροι καθηγητές
Αγγελοπούλου Αικατερίνη
Ζερβός Ιωάννης
Λαυρεντιάδου Σοφία
Σαχανά Μαγδαληνή
Τσιγκοτζίδου Αναστασία

Λέκτορες
Γρίβας Ιωάννης
Δελής Γεώργιος
Ψαρρά Θεοφανώ

ΕΔΙΠ
Γιαννακοπούλου Αγγελική
Τηλ.: 231 0999898
e-mail: agiann@vet.auth.gr

ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Χιωτέλη-Εμμανουηλίδου Μαρία
Τηλ.: 231 099 9893
e-mail: mchiotel@vet.auth.gr

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

Διευθυντής: καθηγητής Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος
τηλ.: 2310 999883
φαξ.:2310 999882
E-mail: gpapadop@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Γρίβας Ιωάννης
Δωρή Ιωάννα
Μιχαλούδη-Παύλου Ελένη
Ντινόπουλος Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.
Τσιγκοτζίδου Αναστασία

Βοηθητικό-Διοικητικό Προσωπικό
Γιαννακοπούλου Αγγελική ΕΔΙΠ
Χιωτέλη-Εμμανουηλίδου Μαρία, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. II

Εργαστήριο Φυσιολογίας

Διευθυντής:Καθηγητής Ταϊτζόγλου Ιωάννης Α.
Τηλ: 231 099 9858
Fax: 231 099 9861
email: jotai@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Ζερβός Ιωάννης
Λαυρεντιάδου Σοφία
Ταϊτζόγλου Ιωάννης Α.
Τσανταρλιώτου Μαρία Π.

Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Διευθυντής: Καθηγήτρια Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Τηλ: 231 099 9885
email: mariakp@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Δελής Γεώργιος
Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Μπατζίας Γεώργιος
Νικολαΐδης Ευστάθιος
Ψαρρά Θεοφανώ

Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Φλάσκος
Τηλ: 2310 999886
Fax: 2310 999851
email: flaskos@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελοπούλου Κατερίνα
Σαχανά Μαγδαληνή
Φλάσκος Ιωάννης

Εργαστήριο Χημείας

Διευθύντρια: Επίκουρη καθηγήτρια Αικατερίνη Αγγελοπούλου
ηλ.: 2310 999825
φαξ: 2310 999851
Email: kangelop@vet.auth.gr

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink