ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Κτηνιατρικής λειτουργεί ως Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.  όπως όλες οι περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. Σκοπός της είναι η υποστήριξή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος. Λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.

Υπηρεσίες

 • Έρευνα στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης μπορείτε να κάνετε μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού καταλόγου  των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. https://www.lib.auth.gr
 • Δανεισμός υλικού,  Κάρτα  δανεισμού,  κρατήσεις, διαδανεισμός άρθρων από άλλες βιβλιοθήκες.
 • Ηλεκτρονικές πηγές χρήση και διαχείριση στο χώρο της βιβλιοθήκης.
 • Δικτυακή επικοινωνία, ηλεκτρονική πληροφόρηση. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο τόσο για πληροφόρηση όσο και για αναζήτηση συγκεκριμένης βιβλιογραφίας.
 • Πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης και των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ανά το πανελλήνιο.
 • Εύδοξος, ακαδημαϊκά συγγράμματα.
 • Οπτικοαουστικό υλικό.
 • Φωτοτυπίες.

Οδηγός για πρωτοετείς

https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/welcome_el_2020.pdf

Η Βιβλιοθήκη έχει εύκολη πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Προσωπικό
Σ. Ξεπαπαδάκη, τηλ.: 2310 99 9856 , e-mail: xepapada@vet.auth.gr
Δ. Τσακούμης, τηλ.: 2310 99 9832, e-mail: dtsakoum@vet.auth.gr

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα και Τετάρτη 9:00 – 19:00
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 08:00 – 16:00

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Βιβλιοθήκη Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη

 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
 • ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΝΗΣΙΔΕΣ Η/Υ