ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας: Θεόδωρος Δαρδαβέσης, καθηγητής

Πρόεδρος
Φλετούρης Δημήτριος, καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9830
Fax: 231 099 5218                                                                                                                                                                        email:djflet@vet.auth.gr 

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Πολυζοπούλου Ζωή, καθηγήτρια
Τηλ.: 231 099 4493
email: poliz@vet.auth.gr 

Γραμματέας
Συμεωνίδου Πηνελόπη
Τηλ.: 2310 995219
Fax: 2310 995218
e-mail: info@vet.auth.gr

Διευθυντές Τομέων
Ταϊτζόγλου Ιωάννης, καθηγητής (Διευθυντής 1ου Τομέα)
Φορτομάρης Πασχάλης, καθηγητής (Διευθυντής 2ου Τομέα)
Παπαδόπουλος Ηλίας, καθηγητής (Διευθυντής 3ου Τομέα)
Αμβροσιάδης Ιωάννης, καθηγητής (Διευθυντής 4ου Τομέα)
Πατσίκας Μιχαήλ, καθηγητής (Διευθυντής 5ου Τομέα)

Γραμματεία

Μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες της Γραμματείας στα στοιχεία Γραμματείας.

Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2019-2020

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2018-19

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2017-18

 

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink