ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας: Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Καθηγητής

Πρόεδρος
Φορτομάρης Πασχάλης, Καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9830
email:fortomap@vet.auth.gr 

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ταϊτζόγλου Ιωάννης, Καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9858
email: jotai@vet.auth.gr 

Διευθυντές Τομέων
Τσανταρλιώτου Μαρία, Καθηγήτρια (Διευθύντρια 1ου Τομέα)
Βαλεργάκης Γεώργιος, Αναπλ.Καθηγητής (Διευθυντής 2ου Τομέα)
Παπαδόπουλος Ηλίας, Καθηγητής (Διευθυντής 3ου Τομέα)
Αγγελίδης Απόστολος, Καθηγητής (Διευθυντής 4ου Τομέα)
Κιόσης Ευάγγελος, Καθηγητής (Διευθυντής 5ου Τομέα)

Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2020-2021

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  2019_2020

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2018-19

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2017-18

Γραμματεία

Μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες της Γραμματείας

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink