ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας                                                                                                                        Δαρδαβέσης Θεόδωρος, Καθηγητής

Πρόεδρος
Φορτομάρης Πασχάλης, Καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9830
email:fortomap@vet.auth.gr 

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ταϊτζόγλου Ιωάννης, Καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9858
email: jotai@vet.auth.gr 

Διευθυντές Τομέων
Τσανταρλιώτου Μαρία, Καθηγήτρια (Διευθύντρια 1ου Τομέα)
Βαλεργάκης Γεώργιος, Αναπλ.Καθηγητής (Διευθυντής 2ου Τομέα)
Κρήτας Σπυρίδων, Καθηγητής (Διευθυντής 3ου Τομέα)
Αγγελίδης Απόστολος, Καθηγητής (Διευθυντής 4ου Τομέα)
Σάββας Ιωάννης, Καθηγητής (Διευθυντής 5ου Τομέα)

Προϊσταμένη Γραμματείας
Συμεωνίδου Πηνελόπη
Τηλ.: 2310 995219
e-mail: info@vet.auth.gr

Επιτροπές του Τμήματος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2020-2021-2022

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΔΟΜΗ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  • ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ