ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προϊσταμένη Γραμματείας: Π. Συμεωνίδου
Θέματα Α΄ Κύκλου Σπουδών: Ε. Πανταζή
Θέματα Β΄ και Γ΄ Κύκλου Σπουδών: Χ. Πολυκαρπίδου
Διοικητικά Θέματα: Μ. Πεταλούδη
Πρωτόκολλο: Ε. Γκανίδου

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: +30 2310 99 52 19

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ