ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το τμήμα

 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • την ιστορική αναδρομή του Τμήματος
  • την τρέχουσα διοίκηση
  • το ακαδημαϊκό προσωπικό (με αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας)
  • τις Κλινικές και τα Εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα (περιγραφή τομέων, μέλη και διευθύνοντες)
  • τα έγγραφα αξιολόγησης του Τμήματος