Ηλεκτρονική αξιολόγηση

17/04/2018

Ηλεκτρονική αξιολόγηση των διδασκόντων και των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των διδασκόντων και των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2017-2018.

Η συμμετοχή σας, και η αντικειμενική έκφραση της κρίσης σας, είναι απαραίτητες προκειμένου να εντοπισθούν τα θετικά στοιχεία, ή τυχόν προβλήματα, στην εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και να βοηθήσετε το Τμήμα μας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης που σας παρέχεται.

Η προθεσμία είναι μέχρι τις 31/05/2018.

Παρακαλείστε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για την εν λόγω αξιολόγηση.

  • Μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε το εαρινό εξάμηνο 2017-18, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.
  • Η είσοδός σας στο σύστημα αξιολόγησης γίνεται με τη χρήση του πανεπιστημιακού σας λογαριασμού.
  • Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας με κανέναν τρόπο και από κανέναν.
  • Στην ιστοσελίδα θα βρείτε και όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης  για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.