ΤΟΜΕΑΣ 1

Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Αγγειακή, κυτταρική και χημική διαφοροποίηση του ιπποκάμπου των θηλαστικών (ΓΧΠ, ΕΜ)
 2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ χημικά καθορισμένων συστημάτων στο αναπτυσσόμενο και ώριμο κεντρικό νευρικό σύστημα υπό φυσιολογικές ή πειραματικές συνθήκες
 3. Ανάπτυξη μονοαμινεργικών συστημάτων στον εγκέφαλο του επίμυος (ΙΔ, ΑΝ, ΙΑ)
 4. Ανίχνευση ζωϊκών ιστών σε τρόφιμα και ζωοτροφές (ΓΧΠ, ΕΜ)
 5. Διαφοροποίηση των εμβρυϊκών προγονικών κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΓΧΠ, ΕΜ)
 6. Μελέτη της διεργασίας της απόπτωσης σε περιοχές του εγκεφάλου του επίμυος (ΙΔ)
 7. Πειραματική Εμβρυολογία και Τερατολογία (ΙΜ)
 8. Ανάπτυξη πειραματικού μοντέλου για τη μελέτη της μετάστασης διαφορετικών μορφών καρκίνου στα ανθρώπινα οστά (ΑΤ)
 9. Ανατομική μελέτη των κεντρικών απολήξεων των οσφυϊκών νωτιαίων γαγγλίων (ΑΤ, ΕΜ, ΓΧΠ)
 10. Ανατομική μελέτη του ισχιακού νεύρου του επίμυος κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και κάτω από καταστάσεις στρές (ΑΤ, ΓΧΠ)

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

 1. Μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων του ΚΝΣ (ΓΧΠ, ΕΜ σε συνεργασία με Β’ Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ)
 2. Ανίχνευση ζωϊκών ιστών σε τρόφιμα και ζωοτροφές (ΓΧΠ, ΕΜ)
 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Επίδραση της αποστέρησης συνδέσεων και ρόλος κυτταρικών πρωτεϊνών. ΠΕΝΕΔ (99ED322), Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας, 18/1/2000-18/9/2001 (ΙΔ)
 4. Μελέτη των παραγόντων οι οποίοι ρυθμίζουν τα φαινόμενα της επιβίωσης, διαφοροποίησης και απόπτωσης των νευρώνων του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, το γήρας και μετά από πειραματικές βλάβες. EΠEAEK, Ηράκλειτος, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (MIS 88722), 8/11/2002-31/12/2006 (ΙΔ, ΙΑ, ΑΝ))
 5. Δημιουργία πειραματικού μοντέλου για τη μελέτη της μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom. Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα της Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom, Ιούνιος 2004 – Φεβρουάριος 2006 (ΑΤ)

Μεταπτυχιακή έρευνα

 • Αγγελική Γιαννακοπούλου
  «Μελέτη της διαφοροποίησης των στελεχιαίων προγονικών νευρικών κυττάρων μετά τη μεταμόσχευσή τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα στην πειραματική αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Ιωάννης Γρίβας
  «Χαρτογράφηση Κυτταρικών και αγγειακών στοιχείων του ιπποκάμπειου σχηματισμού του εγκεφάλου του επίμυος». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Θέτις Ζαχαράκη
  «Mελέτη του φαινομένου της απόπτωσης στον έξω γονατώδη πυρήνα του επίμυος κατά την ανάπτυξη και μετά από βλάβες προσαγωγών και απαγωγών συστημάτων ινών της περιοχής αυτής». Επιβλέπουσα: Ι.Δωρή
 • Ιωάννης Λιαγκούρας
  «Συγκριτική μελέτη της κυτταροαρχιτεκτονικής δομής της περιοχής CA1 του ιπποκάμπειου σχηματισμού κατοικίδιων θηλαστικών και ανθρώπου». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Κλεάνθης Μέλλιος
  «Μελέτη των παραγόντων, οι οποίοι ρυθμίζουν τα φαινόμενα της επιβίωσης, διαφοροποίησης και απόπτωσης των νευρώνων του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, το γήρας και μετά από πειραματικές βλάβες». Επιβλέπουσα: Ι.Δωρή

Εργαστήριο Φυσιολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 1. H διευκρίνηση του φυσιολογικού ρόλου ειδικών πρωτεολυτικών ενζύμων (ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνη) καθώς και των αδρανοποιών τους (αδρανοποιοί των ενεργοποιών του πλασμινογόνου, αδρανοποιοί της πλασμίνης) στην ιστική ινωδόλυση. Κυρίως μελετάται η επίδραση διαφόρων φυσιολογικών παραγόντων (ορμονών, βιταμινών κ.ά.) στα πρωτεολυτικά αυτά ένζυμα καθώς και η φυσιολογική σημασία αυτής της επίδρασης.
 2. H μελέτη της δράσης διαφόρων φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών στη λιπιδική υπεροξείδωση και στην καρκινογένεση.
 3. H διερεύνηση του ρόλου της ακροσίνης και του ενζυμικού συστήματος της ενεργοποίησης του πλασμινογόνου στα σπερματοζωάρια παραγωγικών ζώων. Ακόμη διερευνάται η συμμετοχή του συστήματος “ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνη” στο φαινόμενο της ωοθυλακιορρηξίας και η επίδραση του περιβάλλοντος του ωαγωγού στο παραπάνω πρωτεολυτικό σύστημα.
 4. O κεντρικός και περιφερικός έλεγχος της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα στο πρόβατο.

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

 1. «H επίδραση της βιταμίνης A στη δραστηριότητα των ενεργοποιών του πλασμινογόνου, στην ενεργοποίηση και στην αντίδραση του ακροσώματος των σπερματοζωαρίων καθώς και στην in vitro γονιμοποίηση στον κριό» (TEI Hπείρου, υπεύθυνος του προγράμματος Γ. Bατζιάς, επίκουρος καθηγητής, συμμετέχουν: ΝΚ, ΙΤ, ΜΤ).
 2. «Mελέτη της επίδρασης της πλασμίνης στην πρόκληση της αντίδρασης του ακροσώματος σε σπερματοζωάρια ταύρου in vitro» (Eπιτροπή Eρευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπεύθυνος προγράμματος I.A. Tαϊτζόγλου, συμμετέχουν: ΝΚ).
 3. «Επίδραση της χορήγησης με την τροφή ρίγανης και δενδρολίβανου, πηγών φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών, στην λιπιδική υπεροξείδωση και την ινωδολυτική δραστηριότητα του οργανισμού. Μελέτη σε επίμυες μετά από πειραματική πρόκληση οξειδωτικού στρες» (ΕΠΕΑΕΚ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Προγράμματος: Νικόλαος Α. Κοκόλης, συμμετέχουν: ΙΤ, ΜΤ, ΣΛ).
 4. “Modifications of surface glycoproteins of bovine spermatozoa mediated by oviductal fluid” (Ίδρυμα Fulbright, υπεύθυνος προγράμματος I.A. Tαϊτζόγλου).
 5. «Στρατηγική πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών PRION» (EKETA-INA, Υπεύθυνος Προγράμματος: Θεόδωρος Σκλαβιάδης, συμμετέχει: ΣΛ).

Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Φαρμακοδυναμικές μελέτες (μηχανισμός ενέργειας, αλληλεπιδράσεις) φαρμάκων in vitro.
 2. Φαρμακοκινητικές μελέτες και μελέτες Φαρμακοκινητικής/Φαρμακοδυναμικής συσχέτισης των αντιμικροβιακών in vivo.
 3. Μελέτες Βιοϊσοδυναμίας φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων.

Μεταπτυχιακή έρευνα

 • Γεώργιος Δελλής
  «Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική Μελέτη της Αμοξικιλλίνης στο Πρόβατο». Επιβλέπων: Μπατζίας Γεώργιος. Μέλος: Μαρία Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου
 • Αιμίλιος Δεσίρης
  «Συμβολή στη μελέτη της πιθανής τοξικής επίδρασης της γοσσυπόλης του σιτηρεσίου στο οποίο περιέχεται βαμβακόσπορος στο αναπαραγωγικό σύστημα των κριών». Επιβλέπουσα: Βασιλεία-Παρασκευή Κωτσάκη-Κοβάτση
 • Θεοφανώ Ψαρρά
  «Συσχέτιση Φαρμακοδυναμικών και Φαρμακοκινητικών Παραμέτρων της Θεοφυλλίνης και των Μεταβολιτών της στο Κουνέλι». Επιβλέπουσα: Μαρία Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου

Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Βιοχημική (αιτιο)παθολογία νευροπαθειών.
 2. Βιοχημεία και τοξικολογία του νευρικού κυτταρικού σκελετού.
 3. Χρήση κυτταροκαλλιεργειών στη μελέτη βιοχημικών-τοξικολογικών φαινομένων.
 4. Tαυτοποίηση γονιδίων τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη ασθενειών στα ζώα.
 5. Μελέτη της λειτουργίας γονιδίων σε σχέση με την ανάπτυξη/πρόοδο της ασθένειας.
 6. Ανάπτυξη μοριακών μεθόδων (PCR, RT-PCR, Southern blotting κ.ά.) για διάγνωση ασθενειών στα ζώα.

Ερευνητικά προγράμματα

 1. Effects of Sheep Dip Pesticides on Differentiating Nerve Cells: Identification of Novel Markers of Toxicity. Υπεύθυνος: Dr. A.J. Hargreaves, Nottingham Trent University, United Kingdom Ιανουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2006, συμμετέχουν Ι.Φλάσκος και Μ.Σαχανά, Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), United Kingdom
 2. In vitro methods for assaying immunotoxicity and neurotoxicity of ectoparasiticides Υπεύθυνοι: Dr. Magda Sachana and Dr. Z. Woldehiwet (University of Liverpool), Pfizer, United Kingdom Ιούνιος 2005 – Ιούνιος 2008

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink