ΕΡΕΥΝΑ

Μπορείτε να δείτε τις ερευνητικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα των τομέων:

  • Τομέας 1: Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών
  • Τομέας 2: Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
  • Τομέας 3: Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής
  • Τομέας 4: Yγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
  • Τομέας 5: Κλινικών Ζώων Συντροφιάς & Παραγωγικών Ζώων

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink