ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Κλινική των Ζώων Συντροφιάς

Μονάδα Παθολογίας των Ζώων Συντροφιάς

Αυτοχρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες

Νοσήματα του σκύλου και της γάτας πάνω στα οποία έχει επικεντρωθεί η ή εξακολουθεί να επικεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα:

 1. Ατοπική δερματίτιδα του σκύλου και της γάτας
 2. Έξω ωτίτιδα του σκύλου
 3. Collapsus της τραχείας του σκύλου
 4. Παράμετροι αναπνοής (σπειρομετρία) σε φυσιολογικού σκύλους φυλής Beagle
 5. Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα στο σκύλο
 6. Χρόνια ηπατική νόσος και ιχνοστοιχεία (Fe, Cu) στο σκύλο
 7. Οξεία παγκρεατίτιδα της γάτας
 8. Τριαδίτιδα στη γάτα
 9. Χρόνια φλεγμονώδης νόσος του εντέρου στο σκύλο
 10. Λεϊσμανίωση του σκύλου
 11. Ερλιχίωση του σκύλου
 12. Διροφιλαρίωση του σκύλου
 13. Σπιροκέρκωση του σκύλου
 14. Δεμοδήκωση του σκύλου
 15. Ωτοδηκτική ψώρα της γάτας
 16. Σαρκοπτική ψώρα του σκύλου
 17. Δερματοπάθεια από νύγματα κροτώνων στο σκύλο
 18. Παρβοεντερίτιδα του σκύλους
 19. Νόσος του Carre στο σκύλο
 20. Λεπτοσπείρωση της γάτας
 21. Δερματοφυτίαση του σκύλου
 22. Νεοπλάσματα του δέρματος του σκύλου
 23. Νεοπλάσματα του εγκεφάλου στο σκύλο
Ετεροχρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες
 1. Η σημασία της παρουσίας των ακάρεων του σπιτιού στην ευαισθητοποίηση σκύλων με ατοπική δερματίτιδα (ατοπία) που με την ενδοδερμική δοκιμή αντιδρούν θετικά σε αυτά (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Ηράκλειτος)
 2. Μελέτη βιοϊσοδυναμίας δύο σκευασμάτων κλινδαμυκίνης μετά από χορήγηση από το στόμα στο σκύλο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)
 3. Μελέτη βιοϊσοδυναμίας δύο σκευασμάτων δοξυκυκλίνης μετά από χορήγηση από το στόμα στο σκύλο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)
 4. Μελέτη βιοισοδυναμίας δύο σκευασμάτων κεφαλεξίνης μετά από χορήγηση από το στόμα στο σκύλο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)
 5. Μελέτη βιοισοδυναμίας δύο σκευασμάτων πυραντέλης-φαιβαντέλης-πραζινουαντέλης μετά από χορήγηση από το στόμα στο σκύλο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)
 6. Κλινική έρευνα της αποτελεσματικότητας του αντιδιαρροϊκού ιδιοσκευάσματος Canicur σε γάτες με διαρροϊκό σύνδρομο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)

Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής των Ζώων Συντροφιάς

Οι αυτο- και ετερο-χρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες της Μονάδας εκτείνονται σε διάφορα πεδία που αφορούν στη Χειρουργική και Αναπαραγωγή των ζώων συντροφιάς. Ενδεικτικά, παραθέτονται τίτλοι ερευνητικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη:

 1. Μελέτη της δραστηριότητας του ενζυμικού συστήματος «ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνης» στη μήτρα του θηλυκού σκύλου (χρηματοδότηση Ι.Κ.Υ)
 2. Μελέτη των παραγόντων που προκαλούν κυστική εκφύλιση του ενδομητρίου στο θηλυκό σκύλο (αυτοχρηματοδοτούμενο)
 3. Μελέτη ορμονικών παρεμβάσεων ελέγχου του ωοθηκικού κύκλου στη γονιμότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (αυτοχρηματοδοτούμενο)
 4. Μελέτη ορισμένων οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του κατεψυγμένου σπέρματος σκύλου (αυτοχρηματοδοτούμενο)

Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 1. Περιεγχειρητική αναλγησία
 2. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 3. Προεγχειρητική νηστεία
 4. Αντιμετώπιση του shock

 

Κλινική των Παραγωγικών Ζώων

Η κλινική επιτελεί ερευνητικό έργο στα επιστημονικά αντικείμενα της διδασκαλίας που διεξάγεται εκεί (βλ. Τομέα 5 Κλινικών & Εργαστηρίων). Ενδεικτικά, παραθέτονται ορισμένα ερευνητικά προγράμματα που λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα την τελευταία πενταετία:

Ερευνητική δραστηριότητα

 1. «Διερεύνηση θεραπευτικών σχημάτων στην αντιμετώπιση των νηματωδώσεων στα μικρά μηρυκαστικά». Αυτοχρηματοδοτούμενο, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθ. Χ. Καρατζιάς.
 2. «Μελέτη της προσθήκης ζεολίθου στο σιτηρέσιο γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, στην υγιεινή τους κατάσταση και στις αποδόσεις τους». Αυτοχρηματοδοτούμενο. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθ. Χ. Καρατζιάς.
 3. «Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων του αίματος και του βαθμού προσβολής-εκφύλισης του ήπατος στις διάφορες ηπατοπάθειες των βοοειδών». Αυτοχρηματοδοτούμενο. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθ. Χ. Καρατζιάς.
 4. «Διερεύνηση της επίδρασης των συγκεντρώσεων του σεληνίου στη συχνότητα εμφάνισης μαστιτίδων στα πρόβατα». Αυτοχρηματοδοτούμενο. Επιστημονικά υπεύθυνος: Λέκτορας Ν. Γιαδίνης.
 5. «Μελέτη της συσχέτισης των συγκεντρώσεων ιόντων ασβεστίου και καλίου σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες με αδυναμία ανέγερσης». Αυτοχρηματοδοτούμενο. Επιστημονικά υπεύθυνος: Λέκτορας Ν. Πανούσης.
 6. «Μελέτη της συχνότητας της κρυπτοσποριδίωσης σε κοπάδια βοοειδών και προβάτων με ιστορικό διάρροιας». Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθ. Σ. Χαραλαμπίδης.
 7. «Επιδημιολογική διερεύνηση και ταυτοποίηση φθειρών των μικρών μηρυκαστικών». Αυτοχρηματοδοτούμενο. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων. Επιστημονικά υπεύθυνος: Λέκτορας Ν. Γιαδίνης.
 8. «Συγκριτική ορολογική μελέτη παρασιτισμού προβάτων και αιγών από Toxoplasma spp και Oestrus ovis σε μικτές εκτροφές μικρών μηρυκαστικών». Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων. Επιστημονικά υπεύθυνος: Λέκτορας Η. Παπαδόπουλος.
 9. Μυκοτοξίνες και επιπτώσεις τους στην υγεία και στις αποδόσεις των αγελάδων και των χοίρων (χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ.).
 10. Διαχρονική μελέτη της επίδρασης κλιματολογικών και διατροφικών παραγόντων στους αναπαραγωγικούς δείκτες εκτροφών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ.).
 11. Διερεύνηση παραγόντων που εμπλέκονται στην υπογονιμότητα και στην υποκλινική μαστίτιδα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (αυτοχρηματοδοτούμενο).
 12. Μελέτη ορμονικών παρεμβάσεων ελέγχου του ωοθηκικού κύκλου στη γονιμότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (αυτοχρηματοδοτούμενο).
 13. Παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη – εξέλιξη εμβρύων in vitro και in vivo (χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ.).
 14. Επίδραση της χορήγησης αντιοξειδωτικών ουσιών όπως η βιταμίνη Ε, το λυκοπένιο και η επιγαλλοκατεχίνη σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και βιοχημικές παραμέτρους σπέρματος κονίκλων εμπλουτισμένου σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (ζητήθηκε χρηματοδότηση από Γ.Γ.Ε.Τ.).
 15. Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του κατεψυγμένου σπέρματος κριού φυλής Χίου (αυτοχρηματοδοτούμενο).
 16. Βελτίωση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του σπέρματος κριού μετά από τον εμπλουτισμό του σε ζωηρά κινούμενα σπερματοζωάρια (αυτοχρηματοδοτούμενο).
 17. Εκτίμηση των επιδράσεων του «ενισχυτικού του μεταβολισμού» Nutrimix στη γαλακτοπαραγωγή και αναπαραγωγή των προβατίνων στης φυλής Χίου (αυτοχρηματοδοτούμενο).
 18. Εκτίμηση της επίδρασης του προβιοτικού “Bioplus 2B” που περιέχει σπόρους του Bacillus subtilis και Bacillus licheniformis, στη υγεία και στις αποδόσεις των συών και των τοκετοομάδων τους (χρηματοδοτούμενο μέσο της Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.).
 19. Επιπτώσεις από τη χορήγηση στις σύες ενός προβιοτικού που περιέχει ζωντανούς σπόρους του Bacillus toyoi, για διάστημα δύο αναπαραγωγικών κύκλων, στη υγεία τους και στην υγεία και στις αποδόσεις των γαλουχούμενων χοιριδίων (χρηματοδοτούμενο μέσο της Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.).
 20. Εκτίμηση των επιδράσεων του προβιοτικού Bioplus 2B στην υγεία και τις αποδόσεις των απογαλακτισμένων και παχυνόμενων χοίρων (χρηματοδοτούμενο μέσο της Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.).

 

Κλινική Παθολογίας Πτηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διερεύνηση της σαλμονέλλωσης σε όρνιθες ωοπαραγωγής, κρεοπαραγωγά ορνίθια και πτηνά αναψυχής.
 • Συμμετοχή στην διερεύνηση της μόλυνσης από τον ιό της ψευδοπανώλους των παραγωγικών και οικόσιτων πτηνών.
 • Βιοχημικές παράμετροι σε πτηνά αναψυχής.

 

Διαγνωστικό Εργαστήριο

Αυτοχρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες

 • Σχέση υδρόφιλων προς υδρόφοβα χολικά οξέα στη χρόνια ηπατική νόσο του σκύλου.
 • Ιξώδες του ορού του αίματος σε κλινικά υγιείς γάτες.
 • Τιμές αναφοράς των παραμέτρων PT, PTT, BT, TT, PIVKA και FDP σε κλινικά υγιείς σκύλους.
 • Ανάλυση υγρού συλλογής στην κοιλότητα του υπεζωκότα σε περιστατικά πυοθώρακα σκύλου.
 • Διερεύνηση της δραστηριότητας ισοενζύμων της αλκαλικής φωσφατάσης σε σκύλους με νεοπλάσματα των μαστών.
 • Συγκέντρωση των κιτρικών αλάτων στη λιθίαση του ουροποιητικού στον άνθρωπο.
 • Συγκέντρωση της βιταμίνης Ε και των υπεροξειδίων στον ορό του αίματος και στον υποδόριο λιπώδη ιστό του μαστικού αδένα σκύλων με νεοπλάσματα.
 • Διερεύνηση συγκεντρώσεων βιταμινών Ε και Α καθώς και ιχνοστοιχείων (Fe, Cu, Se) σε πρόβατα εκτροφών με διαφορετικές συνθήκες διατροφής.
 • Μελέτες των συγκεντρώσεων διάφορων ιχνοστοιχείων και βιταμινών σε εκτροφές βοοειδών.
 • RESIDENTS - VISITORS
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ