5ος ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Κλινική των Ζώων Συντροφιάς

Μονάδα Παθολογίας των Ζώων Συντροφιάς

Αυτοχρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες

Νοσήματα του σκύλου και της γάτας πάνω στα οποία έχει επικεντρωθεί η ή εξακολουθεί να επικεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα:

 1. Ατοπική δερματίτιδα του σκύλου και της γάτας
 2. Έξω ωτίτιδα του σκύλου
 3. Collapsus της τραχείας του σκύλου
 4. Παράμετροι αναπνοής (σπειρομετρία) σε φυσιολογικού σκύλους φυλής Beagle
 5. Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα στο σκύλο
 6. Χρόνια ηπατική νόσος και ιχνοστοιχεία (Fe, Cu) στο σκύλο
 7. Οξεία παγκρεατίτιδα της γάτας
 8. Τριαδίτιδα στη γάτα
 9. Χρόνια φλεγμονώδης νόσος του εντέρου στο σκύλο
 10. Λεϊσμανίωση του σκύλου
 11. Ερλιχίωση του σκύλου
 12. Διροφιλαρίωση του σκύλου
 13. Σπιροκέρκωση του σκύλου
 14. Δεμοδήκωση του σκύλου
 15. Ωτοδηκτική ψώρα της γάτας
 16. Σαρκοπτική ψώρα του σκύλου
 17. Δερματοπάθεια από νύγματα κροτώνων στο σκύλο
 18. Παρβοεντερίτιδα του σκύλους
 19. Νόσος του Carre στο σκύλο
 20. Λεπτοσπείρωση της γάτας
 21. Δερματοφυτίαση του σκύλου
 22. Νεοπλάσματα του δέρματος του σκύλου
 23. Νεοπλάσματα του εγκεφάλου στο σκύλο
Ετεροχρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες
 1. Η σημασία της παρουσίας των ακάρεων του σπιτιού στην ευαισθητοποίηση σκύλων με ατοπική δερματίτιδα (ατοπία) που με την ενδοδερμική δοκιμή αντιδρούν θετικά σε αυτά (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Ηράκλειτος)
 2. Μελέτη βιοϊσοδυναμίας δύο σκευασμάτων κλινδαμυκίνης μετά από χορήγηση από το στόμα στο σκύλο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)
 3. Μελέτη βιοϊσοδυναμίας δύο σκευασμάτων δοξυκυκλίνης μετά από χορήγηση από το στόμα στο σκύλο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)
 4. Μελέτη βιοισοδυναμίας δύο σκευασμάτων κεφαλεξίνης μετά από χορήγηση από το στόμα στο σκύλο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)
 5. Μελέτη βιοισοδυναμίας δύο σκευασμάτων πυραντέλης-φαιβαντέλης-πραζινουαντέλης μετά από χορήγηση από το στόμα στο σκύλο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)
 6. Κλινική έρευνα της αποτελεσματικότητας του αντιδιαρροϊκού ιδιοσκευάσματος Canicur σε γάτες με διαρροϊκό σύνδρομο (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.)

Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής των Ζώων Συντροφιάς

Οι αυτο- και ετερο-χρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες της Μονάδας εκτείνονται σε διάφορα πεδία που αφορούν στη Χειρουργική και Αναπαραγωγή των ζώων συντροφιάς. Ενδεικτικά, παραθέτονται τίτλοι ερευνητικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη:

 1. Μελέτη της δραστηριότητας του ενζυμικού συστήματος «ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνης» στη μήτρα του θηλυκού σκύλου (χρηματοδότηση Ι.Κ.Υ)
 2. Μελέτη των παραγόντων που προκαλούν κυστική εκφύλιση του ενδομητρίου στο θηλυκό σκύλο (αυτοχρηματοδοτούμενο)
 3. Μελέτη ορμονικών παρεμβάσεων ελέγχου του ωοθηκικού κύκλου στη γονιμότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (αυτοχρηματοδοτούμενο)
 4. Μελέτη ορισμένων οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του κατεψυγμένου σπέρματος σκύλου (αυτοχρηματοδοτούμενο)

Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 1. Περιεγχειρητική αναλγησία
 2. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 3. Προεγχειρητική νηστεία
 4. Αντιμετώπιση του shock

Κλινική των Παραγωγικών Ζώων

Η κλινική επιτελεί ερευνητικό έργο στα επιστημονικά αντικείμενα της διδασκαλίας που διεξάγεται εκεί (βλ. Τομέα 5 Κλινικών & Εργαστηρίων). Ενδεικτικά, παραθέτονται ορισμένα ερευνητικά προγράμματα που λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα την τελευταία πενταετία:

Ερευνητική δραστηριότητα

  1. Assessment of CRYSTALYX® supplement in transition dairy cows: studies on animal health, animal performance, as well as milk production and quality
  2. Validation study for the accuracy of Wellion Vet BELUA meter for on-site measurement of blood β-hydroxybutyric acid concentrations in dairy sheep and goats in comparison with laboratory reference method
  3. BVD type 1 & 2 prevalence in dairy cattle herds in Greece
  4. Διερεύνηση των εφαρμογών της νανοτεχνολογίας στην επεξεργασία του σπέρματος των παραγωγικών ζώων
  5. Διερεύνηση των μεταβολών της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος του κάπρου με χρήση βιοϊατρικών τεχνικών
  6. Επίδραση της εποχικότητας στη επάρκεια των χοίρειων ωαρίων για in vitro παραγωγή εμβρύων με τη μέθοδο της μικρο-γονιμοποίησης (ICSI)
  7. Συγκριτική μελέτη τριών μεθόδων εμπλουτισμού του σπέρματος του κάπρου
  8. Νεότερα δεδομένα για την παραφυματίωση και τη λοιμώδη αγαλαξία των μικρών μηρυκαστικών
  9. Διερεύνηση για την παρουσία της Chlamydia abortus και της Salmonella abortus-ovis σε αποβολές προβάτων ελληνικών εκτροφών
  10. Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο ΠΟΠ προϊόν γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίησή του
  11. Η επίδραση της προσθήκης του προσθετικού διατροφής “”TCO”” στις αποδόσεις και την υγεία του πεπτικού συστήματος των κρεοπαραγωγών ορνιθίων σε συνθήκες εκτροφής
  12. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας δυο μυκοδεσμευτικών ουσιών έναντι της μυκοτοξίνωσης από Αφλατοξίνη Β1 και Ωχρατοξίνη Α σε κρεοπαραγωγά ορνίθια
  13. Επίδραση ενός πρεβιοτικού σκευάσματος με ζωντανή μαγιά στη διατροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων, τις αποδόσεις και δείκτες υγείας
  14. Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Ακριβούς Εκτροφής Γαλακτοπαραγωγών Βοοειδών για Αύξηση της Γαλακτοπαραγωγής και Διασφάλιση της Ευζωίας 
  15. Σύγκριση πρωτοκόλλων επανασυγχρονισμού των οίστρων σε μοσχίδες γαλακτοπαραγωγής  Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του Ελληνικού αιθέριου ελαίου ρίγανης στην πρόληψη του διαρροϊκού συνδρόμου των νεογέννητων μόσχων
  16. Εκτίμηση των φυσιολογικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση οργανικών υποπροϊόντων που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στη διατροφή των ζώων και του ανθρώπου (SAFEWASTES) 
  17. Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας της χρήσης του προβιοτικού Toyocerin με ή χωρίς την προσθήκη βενζοϊκού οξέος στην υγεία και τις αποδόσεις των απογαλακτισμένων χοιριδίων
  18. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου Porcilis M.Hyo one shot ενδοδερμικής χορήγησης για τον έλεγχο της μόλυνσης από το Mycoplasma  hyopneumoniae σε συνθήκες εκτροφής
  19. Investigation of udder health of dairy sheep depending on the way of inducing the dry period
  20. Ανάπτυξη και εφαρμογή εδώδιμων ενδομαστικών προϊόντων για την βελτίωση της υγείας του μαστού των προβάτων
  21. Διερεύνηση της τοξικότητας της δεοξυνισαλενόλης, της ζεαρολενόνης και της φουμονίσης Β1 στα χαρακτηριστικά του σπέρματος κάπρων
  22. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός τροποποιημένου κλινοπτιλόλιθου κατά των φουμονισιών σε απογαλακτισμένου χοίρους
  23. Ανάπτυξη κιτ μοριακής ανίχνευσης ιών και αξιολόγησή τους για χρήση στη διάγνωση του COVID-19
  24. Μελέτη καταλληλόλητας περιστεριών ως δεικτών (sentinels) για την επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου και μοριακός χαρακτηρισμός του επιδημικού ιού στην Ελλάδα
  25. Εμβολιασμοί ίππων με το εμβόλιο “”Equip WNV”” για το 2014 και αξιολόγηση διαγνωστικής δοκιμής DIVA

Κλινική Παθολογίας Πτηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διερεύνηση της σαλμονέλλωσης σε όρνιθες ωοπαραγωγής, κρεοπαραγωγά ορνίθια και πτηνά αναψυχής.
 • Συμμετοχή στην διερεύνηση της μόλυνσης από τον ιό της ψευδοπανώλους των παραγωγικών και οικόσιτων πτηνών.
 • Βιοχημικές παράμετροι σε πτηνά αναψυχής.

Διδακτικά βιβλία

 • Παθολογία των Πτηνών (Ε. Αρτοποιός – Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 2004)

Διαγνωστικό Εργαστήριο

Αυτοχρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες

 • Σχέση υδρόφιλων προς υδρόφοβα χολικά οξέα στη χρόνια ηπατική νόσο του σκύλου.
 • Ιξώδες του ορού του αίματος σε κλινικά υγιείς γάτες.
 • Τιμές αναφοράς των παραμέτρων PT, PTT, BT, TT, PIVKA και FDP σε κλινικά υγιείς σκύλους.
 • Ανάλυση υγρού συλλογής στην κοιλότητα του υπεζωκότα σε περιστατικά πυοθώρακα σκύλου.
 • Διερεύνηση της δραστηριότητας ισοενζύμων της αλκαλικής φωσφατάσης σε σκύλους με νεοπλάσματα των μαστών.
 • Συγκέντρωση των κιτρικών αλάτων στη λιθίαση του ουροποιητικού στον άνθρωπο.
 • Συγκέντρωση της βιταμίνης Ε και των υπεροξειδίων στον ορό του αίματος και στον υποδόριο λιπώδη ιστό του μαστικού αδένα σκύλων με νεοπλάσματα.
 • Διερεύνηση συγκεντρώσεων βιταμινών Ε και Α καθώς και ιχνοστοιχείων (Fe, Cu, Se) σε πρόβατα εκτροφών με διαφορετικές συνθήκες διατροφής.
 • Μελέτες των συγκεντρώσεων διάφορων ιχνοστοιχείων και βιταμινών σε εκτροφές βοοειδών.
 • 1ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 2ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 3ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 4ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 5ος ΤΟΜΕΑΣ