ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Μικροβιολογική ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων που παράγονται με την τεχνολογία “sousvide” ως σύστημα εμπορικού catering.
 2. Μείωση ή/και εξάλειψη μικροβιακής μόλυνσης σε κρέας πουλερικών.
 3. Συμπεριφορά και θερμική καταστροφή της L. monocytogenes, Y. enterocolitica, Salmonella spp. and E.coli O157:H7 σε τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία.
 4. Καταστρεπτικές μέθοδοι για την Salmonella spp σε κελύφη αυγών.
 5. Ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε κρέας με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης.
 6. Μελέτες καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 7. Βιολογικά ενεργές ουσίες όπως ισταμίνη σε τρόφιμα ζωικής προελεύσεως.
 8. Βιοτοξίνες οστρακοειδών-DSP, ASP, PSP (σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και μηχανισμοί αποτοξίνωσης)

Ερευνητικά προγράμματα (τελευταία πενταετία)

 1. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής απέκκρισης των φαρμακευτικών σκευασμάτων Optiprime oral suspension και Optiprime piglet suspension. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 8420). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 2. Μετεκπαίδευση κτηνιάτρων αξιωματικών στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 20633). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 3. Βελτίωση της ποιότητας των φρούτων και λαχανικών των Ευρω-Μεσογειακών χωρών κατά την επεξεργασία αυτών. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 20710). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 4. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής απέκκρισης του φαρμακευτικού σκευάσματος AVICOSULFA μετά από χορήγηση δια του στόματος σε χοίρους πάχυνσης. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 20728). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 5. Προσδιορισμός των χρόνων αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων της οξυτετρακυκλίνης και της Πενικιλλίνης G από τους ιστούς των προβάτων. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 21133). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 6. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων της φθαλυλσουλφαθειαζόλης από τους ιστούς μόσχων. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 80300). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαναγιώτου Ηλίας).
 7. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων του Tribrissen 40% από το μυϊκό ιστό με δέρμα τσιπούρας και λαβρακιού (σε δεξαμενές σε δύο θερμοκρασίες) (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 80315). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαναγιώτου Ηλίας).
 8. Μελέτη για τον αποτελεσματικότερο υγειονομικό έλεγχο σφάγιων και προϊόντων κρέατος από κοτόπουλο σε σφαγιοτεχνικές εγκαταστάσεις και σύγκριση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μεταξύ σύγχρονων και παραδοσιακών σφαγείων στην Κεντρική Μακεδονία (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 80755). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοΐδης Παύλος).
 9. Μετεκπαίδευση κτηνιάτρων αξιωματικών στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 80388). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοΐδης Παύλος).
 10. Εκτίμηση του χρόνου αναμονής της ιμιδοκάρβης σε πρόβατα. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:81320). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαναγιώτου Ηλίας).
 11. COLL-CT-2006-030270-SPIES-DETOX. Ενεργή βιολογική παρακολούθηση και απομάκρυνση των τοξινών σε οικοσυστήματα υδατοκαλλιεργειών και οστρακοειδών – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός Solid-Phase-in-Situ-Ecosystem-Samples (SPIES) και της αποτοξίνωσης των οστρακοειδών (DETOX) (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:81632). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαναγιώτου Ηλίας).

 

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Απομόνωση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης με συμβατικές και μοριακές μεθόδους (PCR).
 2. Συμπεριφορά παθογόνων μικροοργανισμών, μικροοργανισμών που προκαλούν αλλοιώσεις, καλλιεργειών εκκίνησης και προβιοτικών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 3. Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 
 4. Βιολογικά δραστικές ενώσεις, όπως η ισταμίνη, σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 5. Μελέτες καταλοίπων των κτηνιατρικών φαρμάκων.
 6. Βιοαποδόμηση αντιμικροβιακών ουσιών από βακτήρια.

Ερευνητικά προγράμματα (τελευταία πενταετία)

 • «Παραγωγή βιολειτουργικών τροφίμων (λουκάνικα και γαλακτοκομικά) με την προσθήκη προβιοτικών απομονωμένων από γαλακτοκομικά προϊόντα». Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Ε.Τ. –ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. ΕΣΠΑ 2007-2013. Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011». Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 88971. Επ. Υπεύθυνος: Σούλτος Νικόλαος.
 • «Αναβίωση και τυποποίηση του παραδοσιακού γαλακτοκομικού προϊόντος ΚΟΥΣΜΑΡΙ Σαρακατσάνικο τυρί Θράκης» της  Δράσης 1 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 97609. Επ. Υπεύθυνος: Σεργκελίδης Δανιήλ.

Διδακτικά συγγράμματα

 • Υγιεινή του κρέατος των θηλαστικών (Πρόδρομος Καραιωάννογλου). Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις A.E., Θεσσαλονίκη 2016.
 • Υγιεινή του κρέατος των πουλερικών (Παύλος Κοίδης). Σημειώσεις. Εκδόσεις Α.Π.Θ. 
 • Υγιεινή των αυγών και των προιόντων τους (Παύλος Κοίδης). Σημειώσεις. Εκδόσεις Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Συμπεριφορά παθογόνων βακτηρίων κατά την παραγωγή και συντήρηση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
 2. Απομόνωση, βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός παθογόνων βακτηρίων από γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.
 3. Ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων χημικών ρυπαντών στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης.
 4. Ανάπτυξη μεθόδων για τον έλεγχο της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με υγροχρωματογραφία, αεριοχρωματογραφία, και υπέρυθρη και η διαφορική φασματοφωτομετρία.
 5. Παρασκευή καινοτόμων και λειτουργικών τροφίμων ζωικής προέλευσης με τη χρησιμοποίηση προβιοτικών μικροοργανισμών και αρωματικών φυτών.

Ερευνητικά προγράμματα (τελευταία πενταετία)

 1. «Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων του ιδιοσκευάσματος OBLICARMINE® από το πρωτόγαλα αγελάδων». Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:81613. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φλετούρης Δημήτριος.
 2. «Παροχή βοήθειας εμπειρογνώμονα για τη σύνταξη της ετήσιας συνοπτικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ζωονόσους – Κεφάλαιο Listeria». Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 92947. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αγγελίδης Απόστολος.
 3. «Ανάλυση δεδομένων και σύνταξη της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ζωονόσους 2016 – Κεφάλαιο Listeria». Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 94682. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αγγελίδης Απόστολος.
 4. «Ανίχνευση, απαρίθμηση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών σε γαλακτοκομικά προϊόντα». Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 96977. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αγγελίδης Απόστολος.

Διδακτικά συγγράμματα

 • Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του (Μάντης Αντώνιος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Φλετούρης Δημήτριος, Αγγελίδης Απόστολος), Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις A.E., Θεσσαλονίκη 2018.
 • Εργαστηριακή Εξέταση του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Μάντης Αντώνιος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Φλετούρης Δημήτριος), Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις A.E., Θεσσαλονίκη 2020

Εργαστήριο Τεχνολογίας Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Έρευνες σχετικές με τις μεθόδους της τεχνολογίας παραγωγής και συντήρησης των τροφίμων Ζ.Π., όπως ψύξη, κατάψυξη, κάπνιση, ζυμώσεις, συσκευασία. Χρήση αντιοξειδωτικών ουσιών, προστατευτικών μικροβιακών καλλιεργειών, τροποποιημένων ατμοσφαιρών.
 2. Βιοτεχνολογία των μικροοργανισμών των τροφίμων. Βιομηχανικές ζυμώσεις. Τεχνολογία ζυμώσεων. 
 3. Διαχείριση συστημάτων ποιότητας των τροφίμων (ISO 9000, HACCP, ISO 22000).

Ερευνητικά προγράμματα

 1. QLK3-CT-2002-02038. “Demonstration of increased yields and productivity in selected commercial organisms by strategic transformation of key enzymes from Aspergillus niger”. Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:21016. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παπαγιάννη Μαρία.
 2. «Μελέτη της ποιότητας των αλλαντικών με ελαιόλαδο». Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:81801. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αμβροσιάδης Ιωάννης.

Διδακτικά συγγράμματα 

 • Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως (Γεωργάκης Σπυρίδων, Βαρελτζής Κυριάκος, Αμβροσιάδης Ιωάννης), Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη.
 • Ποιοτικός Έλεγχος και Τεχνολογία Αλιευμάτων (Βαρελτζής Κυριάκος), Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη.
 • Εφαρμογή και Έλεγχος του συστήματος HACCP (Αμβροσιάδης Ιωάννης), Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη.
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ