ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4ου Τομέα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Χώρος ασκήσεων φοιτητών

 • Πάγκοι εργασίας
 • Προβολέας
 • Διαφανοσκόπιο
 • Φωτόμετρο
 • Καταψύκτης βαθείας κατάψυξης
 • Προβολέας slides

Οργανοληπτικές εξετάσεις των τροφίμων

 • Εξοπλισμός για την προετοιμασία των δειγμάτων (τεμαχισμό, ψήσιμο, βράσιμο κλπ.)
 • Ειδικά Box για τις οργανοληπτικές εξετάσεις

Παραγωγή προϊόντων

 • Μηχανή κοπής κιμά
 • Κούτερ
 • Ομοιογενοποιητής
 • 2 Μηχανές ενθήκευσης κλπ.
 • 2 καταψύκτες
 • 2 ψυγεία
 • Κλίβανος αποστείρωσης οριζόντιος
 • Κλίβανος αποστείρωσης κάθετος
 • Μηχανή κοπής αλλαντικών
 • Επιτραπέζιο κούτερ
 • Συσκευή μέτρησης shear force
 • Καταγραφικό θερμοκρασιών
 • Συσκευή αντίστροφης ώσμωσης
 • 2 ζυγοί
 • Υδατόλουτρο
 • Χρωματόμετρο
 • Πολυμίξερ
 • Μηχανή μορφοποίησης
 • Παστεριωτήρας
 • Μηχανή παραγωγής πάγου
 • Τοστιέρα
 • Φούρνος μικροκυμάτων
 • Φουρνάκι
 • Συσκευή μάλαξης Ζαμπόν
 • Συσκευή αφαλάτωσης
 • Ηλεκτρονικό θερμόμετρο
 • Συσκευή μάλαξης επιτραπέζια
 • Ιξωδόμετρο
 • Fish tester & fish checker
 • Κλειστικό μηχάνημα κονσερβών

Μικροβιολογικές αναλύσεις

 • Θάλαμος νηματικής ροής
 • Επωαστικοί κλξίβανοι (απλοί, με ψύξη, διοξειδίου του άνθρακα κλπ.)
 • 2 Ψυγεία
 • 2 οπτικά μικροσκόπια
 • Καταμετρητής αποικιών κλπ.
 • Φυγόκεντρος
 • Κλειστικό μηχάνημα κενού
 • Vortex
 • Stomacher
 • Πεχάμετρο
 • Ζυγός
 • Βραστήρας
 • Διπλή ηλεκτρική εστία
 • Υγρός κλίβανος αποστείρωσης
 • Υδατόλουτρο

Χημικές αναλύσεις

 • Συσκευή εκχύλισης λίπους
 • Συσκευή καύσης (πρωτεΐνες)
 • Συσκευή εκχύλισης αζώτου (πρωτεΐνες)
 • Απαγωγός
 • 2 μαγνητικοί αναδευτήρες
 • Ομογενοποιητής (blender)
 • Ultra turax
 • Αντλία κενού
 • Instron
 • Evaporator
 • Ζυγός
 • Πεχάμετρο
 • Υδατόλουτρο
 • Ψυγείο
 • Υγροχρωματογράφος υψηλής απόδοσης

Κουζίνα

 • Αποστακτήρας
 • Πλυντήριο ρούχων
 • Ξηροκλίβανος

Θερμική επεξεργασία των τροφίμων ζ.π.

 • Κλίβανος για ξηρή και υγρή θερμική επεξεργασία σε συνδυασμό με κάπνιση. Ο κλίβανος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα πρώτα στάδια της ωρίμασης των αλλαντικών
 • Κλίβανος κάπνισης ιχθυοσκευασμάτων
 • Κλίβανος αποτέφρωσης

Εργαστήριο βιοτεχνολογίας

 • Επωαστήρες του τύπου shaker incubator
 • 2 Κλιβάνοι αποστείρωσης (υγρής και ξηρής)
 • Θάλαμος άσηπτης εργασίας (UV) με απαγωγό
 • Λυοφιλοποιητής
 • Υπερφυγόκεντρος
 • Ψυχόμενη φυγόκεντρος
 • Φασματοφωτόμετρο
 • Αυτόματο σύστημα ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας (imaging system)
 • Βιοαντιδραστήρες λειτουργικού όγκου 14 L και 2 L, με δεξαμενή από ατσάλι και γυαλί και με μονάδα ελέγχου και βοηθητικό εξοπλισμό
 • Σύστημα αυτόματης παροχής και ανάλυσης-ελέγχου επιπέδων συγκέντρωσης των αερίων Ο2 και CO2 στο υγρό της ζύμωσης
 • Εξοπλισμός εργασιών γενετικής μηχανικής (οριζόντια και κάθετη ηλεκτροφόρηση, blotting, gel-drier, σύστημα φωτογράφησης gels, συσκευή παραγωγής παλμών, 2 PCR συσκευές κλπ.)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μικροβιολογικές αναλύσεις

 • Θάλαμοι νηματικής ροής (2)
 • Επωαστικοί κλίβανοι (7)
 • Ψυγεία (2)
 • Ξηρός επωαστήρας σωληναρίων
 • Κλίβανοι αποστείρωσης (υγρής και ξηρής)
 • Μικροσκόπια (2)
 • Μετρητές αποικιών (2)
 • Heat Block (1)
 • Μικροφυγόκεντρο (1)
 • Stomacher (2)
 • Υδατόλουτρα (4)

 

Μοριακή μικροβιολογία τροφίμων

 • Συσκευή ηλεκτροφόρησης (1)
 • Σύστημα απεικόνισης και λογισμικό ανάλυσης εικόνας πηκτής DNA (1)
 • Συσκευή PCR (θερμοκυκλοποιητής) (1)
 • Μικροφυγόκεντρο (1)
 • Υδατόλουτρο (1)
 • Ψυγεία (3)

 

Χώρος ασκήσεως φοιτητών

 • Συσκευή απόσταξης νερού (1)
 • Υδατόλουτρο (1)
 • Επωαστικοί κλίβανοι (2)
 • Διαφανοσκόπιο
 • Ψυγεία (4) και καταψύξεις(-28οC) (2) και βαθειά κατάψυξη (-80οC) (1)

 

Χώρος χημικών αναλύσεων

 • Υγροχρωματογράφοι υψηλής απόδοσης (2)
 • Αεριοχρωματογράφος (1)
 • Συσκευή ELISA (washer και reader) (1)
 • Ψυγεία (2) και καταψύξεις (-28οC) (2)
 • Ψυχόμενη φυγόκεντρος (1)
 • Shaking incubator (1)
 • Επωαστικοί κλίβανοι (2)
 • Ultra Turrax (1)
 • Rotary evaporator (1)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

 

 • Ένα ψυγείο (μεγάλο επαγγελματικό)
 • Kαταψύκτης (- 25οC)
 • Κλίβανος υγρής αποστείρωσης (κάθετος)
 • Συσκευή MilkoScan minor
 • Συσκευή λυόφιλης αποξήρανσης
 • Παστεριωτήρας γάλακτος ανοικτού τύπου για βραδεία παστερίωση – Δεξαμενή πειραματικής τυροκόμησης
 • Ωριμαντήριο τυριών
 • Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής (επιπέδου βιοασφάλειας ΙΙ)
 • Συσκευή μέτρησης αw
 • Φυγόκεντρος για βουτυρόμετρα (Gerber)
 • Φυγόκεντρος για σωλήνες Eppendoff
 • Δύο μικροσκόπια (1 αντιθέτου φάσεως)
 • Τρείς ψυχόμενοι επωαστικοί κλίβανοι
 • Δύο συσκευές Stomacher
 • HPLC
 • Φασματοφωτόμετρο
 • Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό
 • Φυγόκεντρος
 • Ψυχόμενη φυγόκεντρος και δύο κεφαλές φυγοκέντρησης
 • Συσκευαστικό κενού
 • Αναδευτήρας (shaking incubator)
 • Συσκευή απόσταξης νερού

Βοηθητικός εξοπλισμός εργαστηριακών εξετάσεων :

 • 6 οικιακά ψυγεία
 • 5 μικροί επωαστικοί κλίβανοι
 • 4 υδατόλουτρα
 • 2 vortex
 • 3 θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες
 • 2 pH-μετρα
 • 1 φούρνος μικροκυμάτων
 • 1 μικρή αντλία κενού

4 ζυγοί ακριβείας 2 ή 3 ψηφίων

 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ