4ος ΤΟΜΕΑΣ

Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Μικροβιολογική ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων που παράγονται με την τεχνολογία “sousvide” ως σύστημα εμπορικού catering.
 2. Μείωση ή/και εξάλειψη μικροβιακής μόλυνσης σε κρέας πουλερικών.
 3. Συμπεριφορά και θερμική καταστροφή της L. monocytogenes, Y. enterocolitica, Salmonella spp. and E.coli O157:H7 σε τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία.
 4. Καταστρεπτικές μέθοδοι για την Salmonella spp σε κελύφη αυγών.
 5. Ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε κρέας με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης.
 6. Μελέτες καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 7. Βιολογικά ενεργές ουσίες όπως ισταμίνη σε τρόφιμα ζωικής προελεύσεως.
 8. Βιοτοξίνες οστρακοειδών-DSP, ASP, PSP (σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και μηχανισμοί αποτοξίνωσης)

Ερευνητικά προγράμματα (τελευταία πενταετία)

 1. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής απέκκρισης των φαρμακευτικών σκευασμάτων Optiprime oral suspension και Optiprime piglet suspension. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 8420). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 2. Μετεκπαίδευση κτηνιάτρων αξιωματικών στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 20633). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 3. Βελτίωση της ποιότητας των φρούτων και λαχανικών των Ευρω-Μεσογειακών χωρών κατά την επεξεργασία αυτών. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 20710). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 4. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής απέκκρισης του φαρμακευτικού σκευάσματος AVICOSULFA μετά από χορήγηση δια του στόματος σε χοίρους πάχυνσης. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 20728). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 5. Προσδιορισμός των χρόνων αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων της οξυτετρακυκλίνης και της Πενικιλλίνης G από τους ιστούς των προβάτων. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 21133). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψωμάς Ιωάννης).
 6. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων της φθαλυλσουλφαθειαζόλης από τους ιστούς μόσχων. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 80300). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαναγιώτου Ηλίας).
 7. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων του Tribrissen 40% από το μυϊκό ιστό με δέρμα τσιπούρας και λαβρακιού (σε δεξαμενές σε δύο θερμοκρασίες) (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 80315). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαναγιώτου Ηλίας).
 8. Μελέτη για τον αποτελεσματικότερο υγειονομικό έλεγχο σφάγιων και προϊόντων κρέατος από κοτόπουλο σε σφαγιοτεχνικές εγκαταστάσεις και σύγκριση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μεταξύ σύγχρονων και παραδοσιακών σφαγείων στην Κεντρική Μακεδονία (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 80755). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοΐδης Παύλος).
 9. Μετεκπαίδευση κτηνιάτρων αξιωματικών στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.: 80388). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοΐδης Παύλος).
 10. Εκτίμηση του χρόνου αναμονής της ιμιδοκάρβης σε πρόβατα. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:81320). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαναγιώτου Ηλίας).
 11. COLL-CT-2006-030270-SPIES-DETOX. Ενεργή βιολογική παρακολούθηση και απομάκρυνση των τοξινών σε οικοσυστήματα υδατοκαλλιεργειών και οστρακοειδών – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός Solid-Phase-in-Situ-Ecosystem-Samples (SPIES) και της αποτοξίνωσης των οστρακοειδών (DETOX) (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:81632). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαναγιώτου Ηλίας).

Εγκεκριμένα ως διδακτικά συγγράματα και διδακτικές σημειώσεις

 • Επιθεώρηση των σφαγίων των θηλαστικών (Καθηγητής. Καραιωάννογλου Πρόδρομος).
 • Υγιεινή των σφαγίων των πουλερικών (Καθηγητής Κοΐδης Παύλος-Ρωμύλος).
 • Υγιεινή των αλιευμάτων (Επίκουρος Καθηγητής Αμπραχίμ Αμίν).
 • Υγιεινή των αβγών (Καθηγητής Κοΐδης Παύλος-Ρωμύλος).

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Έρευνες σχετικά με την εφαρμογή φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών σε καταψυγμένο ολόκληρο σώμα ψαριών και σε τρίμματα σάρκας ψαριών για μακροχρόνια συντήρηση.
 2. Έρευνες σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση σάρκας τσιπούρας και μυδιού.
 3. Εκτίμηση της ποιότητας νωπής τσιπούρας και μελέτη σχετικά με την κάπνιση του είδους αυτού.
 4. Χρήση προστατευτικών μικροβιακών καλλιεργειών σε διάφορα ζυμούμενα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 5. Διαχείριση συστημάτων ποιότητας (ISO 9000, HACCP, ISO 22000).
 6. Μελέτες σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας των παραδοσιακών προϊόντων κρέατος και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή τους.
 7. Αξιολόγηση της ποιότητας των σαβριδιών και νέες μέθοδοι αξιοποίησης της σάρκας τους.
 8. Διερεύνηση της ικανότητας παραγωγής βακτηριοσινών από διάφορα στελέχη μικροοργανισμών.
 9. Χρήση μικροβιακών προστατευτικών καλλιεργειών στη συντήρηση του κρέατος και των φιλέτων πέστροφας.

Ερευνητικά προγράμματα

 • QLK3-CT-2002-02038. “Demonstration of increased yields and productivity in selected commercial organisms by strategic transformation of key enzymes from Aspergillus niger” (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:21016) (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαγιάννη Μαρία).
 • Μελέτη της ποιότητας των αλλαντικών με ελαιόλαδο. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:81801) (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αμβροσιάδης Ιωάννης).

Εγκεκριμένα ως διδακτικά συγγράματα και διδακτικές σημειώσεις

 • Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως (Καθηγητής Γεωργάκης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Βαρελτζής Κυριάκος, Καθηγητής κ. Αμβροσιάδης Ιωάννης)
 • Ποιοτικός Έλεγχος και Τεχνολογία Αλιευμάτων (Αναπληρωτής Καθηγητής Βαρελτζής Κυριάκος)

Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Συμπεριφορά παθογόνων βακτηρίων στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
 2. Χρήση μεσόφιλων γαλακτικών βακτηρίων για την Ελληνική τυροκομική βιομηχανία.
 3. Ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης.
 4. Βελτίωση των ελέγχων ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με τη χρήση διαφόρων ενόργανων τεχνικών.

Ερευνητικά προγράμματα (τελευταία πενταετία)

 1. Προσδιορισμός των χρόνων αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων της οξυτετρακυκλίνης και της Πενικιλλίνης G από το γάλα των προβάτων. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:21132). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλετούρης Δημήτριος).
 2. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απέκκριση των καταλοίπων της Νετοβιμίνης από το γάλα προβάτων. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:80307).(Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλετούρης Δημήτριος).
 3. Μελέτη φαρμακοκινητικής της Αλβενδαζόλης σε πρόβατα και προσδιορισμός του χρόνου αναμονής των καταλοίπων της στο πρόβειο γάλα. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:20850). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλετούρης Δημήτριος)
 4. Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων του σκευάσματος OBLICARMINE (R) από το πρωτόγαλα αγελάδων. (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:81613). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλετούρης Δημήτριος)
 5. Μελέτη ανάπτυξης της Listeria monocytogenes σε χαμηλές θερμοκρασίες συναρτήσει του είδους και της συγκέντρωσης κρυοπροστατευτικών ουσιών που υπάρχουν στα τρόφιμα (Κωδικός Έργου Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.:80940). (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λιακοπούλου-Κυριακίδου Μ.). Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας: Αγγελίδης Απόστολος.

Εγκεκριμένα ως διδακτικά συγγράματα και διδακτικές σημειώσεις

 • Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του (Καθηγητής Μάντης Αντώνιος).
 • Εργαστηριακή εξέταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Α. Μικροβιολογικές μέθοδοι (Καθηγητής Μάντης Αντώνιος, Καθηγητής Παπαγεωργίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φλετούρης Δημήτριος).
 • 1ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 2ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 3ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 4ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 5ος ΤΟΜΕΑΣ