ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Διδακτικά βιβλία

 • Στοιχεία Κτηνιατρικής Ανοσολογίας (Γ. Κοπτόπουλος – Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2003)
 • Γενική & Ειδική κτηνιατρική Ιολογία (Μ. Κουμπατή-Αρτοποιού & Μ. Παπαναστασοπούλου – Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 2004)
 • Σημειώσεις Παθολογίας του Χοίρου (Σ. Κρήτας – Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, 2004)
 • Κτηνιατρική Ανοσολογία. Εισαγωγή Μετάφραση-επιμέλεια στην Ελληνική του “Veterinary Immunology. An Introduction” του I.R. Tizard, 8th Edn, Μετάφραση-Επιμέλεια: Φρύδας Σταύρος, Χατζηστυλιανού Μαρία, Κρήτας Σπυρίδων, Συμεωνίδου Ησαΐα, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. ISBN 9789603948209 pp 684 (2013 για την Ελληνική έκδοση)
 • Σημειώσεις Ιογενών Νοσημάτων των Ζώων. Κρήτας ΣΚ. Διδακτικές σημειώσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2016, σελ.160. [Kritas SK, Textbook of Viral Diseases of Animals (in Greek). Aristotle University of Thessaloniki 2016 pp 166]
 • Σημειώσεις Γενικής Βακτηριολογίας. Πετρίδου Ε.
 • Σημείωσεις Κτηνιατρικής Βακτηριολογίας και Βακτηριακών Νοσημάτων. Πετρίδου Ε.
 • Ειδική Βακτηριολογία και Βακτηριακά Νοσήματα των Ζώων. Σιάρκου ΒΙ

 

Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων

Διδακτικά βιβλία

 • Ι. Θεοδωρίδης 2001. Κτηνιατρική Παρασιτολογία
 • Σ. Χαραλαμπίδης. Ανοσολογία Παρασιτώσεων. University Studio Press, Θεσσαλονίκη (1998).
 • Σ. Χαραλαμπίδης. Πρωτοζωολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη (1998).
 • Χαραλαμπίδης Σ., Θεοδωρίδης Ι., Φρύδας Σ., Παπαζαχαριάδου Μ., Παπαδόπουλος Η., Διάκου Α. Παρασιτικά Νοσήματα των Κατοικιδίων Ζώων. Σημειώσεις, Τμήμα Εκδόσεων, Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο ΑΠΘ (2001).

 

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

Διδακτικά βιβλία

 • Γενική Παθολογική Ανατομική : Θ.Τσαγγάρης (εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Α’ Κυκλοφορικό, Αιμοποιητικό και Νευρικό σύστημα, οφθαλμός Θ.Τσαγγάρης (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Β’ Αναπνευστικό και Πεπτικό σύστημα. Περιτοναϊκή κοιλότητα Σ.Λέκκας (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Γ’ Κινητικό και ενδικρινικό σύστημα. Γ. Κανακούδης (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Δ’ Ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα. Μαστός Ε. Καλδρυμίδου (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Ε’ Δέρμα Ι.Βλέμμας (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Νεοπλασία: Γ.Κανακούδης, Ε. Καλδρυμίδου-Κουταλιανού (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ