3ος ΤΟΜΕΑΣ

Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 1. Σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες μηρυκαστικών (BSE, Scrapie)
 2. Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου (Bluetongue)
 3. Λοιμώξεις μικρών μηρυκαστικών από ιούς του γένους Lentivirus (Maedi/Visna & CAEV)
 4. Λοιμώδης αναιμία ιπποειδών
 5. Ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και του πεπτικού του χοίρου
 6. Διερεύνηση των μυκοπλασματικών λοιμώξεων των μηρυκαστικών
 7. Διερεύνηση των κλωστρηδιακών λοιμώξεων των αιγοπροβάτων
 8. Διερεύνηση των αιτιών κλινικών και υποκλινικών μαστιτίδων μηρυκαστικών
 9. Μυκητιάσεις και μυκητιακές μαστίτιδες μηρυκαστικών
 10. Μελέτη της αντιβιοανθεκτικότητας σε αντιβακτηριακές ουσίες βακτηρίων «δεικτών» E.coli, Salmonella spp. και Enterococcus spp.
 11. Χλαμυδιακές λοιμώξεις των ζώων (Χαρακτηρισμός του γενότυπου στελεχών Chlamydia & Chlamydophila sp.)
 12. Διερεύνηση των κολοβακτηριδιακών λοιμώξεων των μηρυκαστικών
 13. Εφαρμογές μοριακών τεχνικών για τη διάγνωση και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων των ζώων
 14. Εφαρμογές προβιοτικών βακτηρίων για τη βελτίωση της υγείας των ζώων
 15. Ζωοανθρωπονόσοι

Ερευνητικά προγράμματα

 1. Έλεγχος της νόσου scrapie σε πρόβατα και αίγες. Προοπτικές βελτίωσης με τη μελέτη του γενότυπου των ξενιστών, των στελεχών των μεταδοτικών σπογγόμορφων εγκεφαλοπαθειών και της αλληλεπίδρασής τους in vivo και in vitro) – (EC, 1998-2002)
 2. Μοριακός χαρακτηρισμός και επιδημιολογία του ιού της εγκεφαλομυο-καρδίτιδας: Πρότυπο για ανδυόμενα νοσήματα – (EC, 1999-2002)
 3. Επιτήρηση σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας βοοειδών (BSE) με χρήση ταχέων ανοσολογικών διαγνωστικών μεθόδων – (Υπουργείο Γεωργίας, 2001-2002)
 4. Φυλογενετική ανάλυση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων και βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων για τους ιούς της οικογένειας Reoviridae – (EC, 2001-2004)
 5. Πρωτότυπο “μη-ζωντανό” εμβόλιο για τη βελτίωση της υγείας των ζώων ώστε να ξεπεραστεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε εκτροφές προβάτων/βοοειδών στη νότια Ευρώπη (εμβόλιο VLP) – ( EC, 2001-2006)
 6. Μελέτη του γενότυπου της πρωτεΐνης prion και συσχέτισή του με την τρομώδη νόσο ή σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (scrapie) σε πρόβατα και γίδια φυλών που εκτρέφονται στην Ελλάδα (ΥΠΕΠΘ, 2005-2006)
 7. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του προβιοτικού BIOPLUS 2B στην υγεία και στις αποδόσεις των κουνελιών – (CHR. HANSEN A/S, 2005)
 8. Αγροτική επιχειρηματικότητα στην Πίνδο (EQUAL, 2005)
 9. Ασφάλεια χορήγησης υπερδοσίας εμβολίου παραφυματίωσης, Κωδ. Έργου: 20349, Φορέας MERIEUX, 2001
 10. Έρευνα των επικρατέστερων βιοτύπων και οροτύπων στελεχών M.haemolytica που απομονώθηκαν από πνεύμονες αιγοπροβάτων στην Ελλάδα. Κωδ. Έργου: 20540, Φορέας INTERVET HELLAS, 2001
 11. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου Porcilis M. Hyo για την αντιμετώπιση της ενζωοτικής πνευμονίας που οφείλεται στο Mycoplasma hyopneumoniae σε ελληνική εκτροφή χοίρων. Κωδ. Έργου: 20658, Φορέας INTERVET INTERNATIONAL B.V., 2001
 12. Μελέτη της αποτελεσματικότητας ενός προβιοτικού που περιέχει σπόρους του Bacillus badius στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και των αποδόσεων των απογαλακτισμένων χοιριδίων. Κωδ. Έργου: 20730, Φορέας ASAHI VET. S.A., 2002
 13. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του VIRBAMIX PE για τον έλεγχο της υπερπλαστικής εντεροπάθειες στα απογαλακτισμένα χοιρίδια. Κωδ. Έργου: 20909, Φορέας VIRBAC S.A.,2002
 14. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του προβιοτικού «ΜΑ001» στην υγεία και στις αποδόσεις των απογαλακτισμένων χοιριδίων. Κωδ. Εργου: 20730, Φορέας ASAHI VET. S.A., 2002
 15. Έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού αναπτυσσόμενων χοίρων έναντι της ενζωοτικής πνευμονίας με το εμβόλιο Ingelvac M. Hyo σε εκτροφές με παρουσία μόλυνσης από τον PCV-2 και χρόνιας μόλυνσης από τη νόσο του ΑΑΣΧ. Κωδ. Έργου:21118, Φορέας BOEHRINGER INGELHEIM, 2003
 16. Έλεγχος στειρότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας εμβολίων Parmar και Bomast. Κωδ. Έργου 20298, Φορέας NEW VET, 2001
 17. Δοκιμή ασφάλειας και ανοσοπροστασίας του εμβολίου Rev 1 κατά της βρουκέλλωσης των προβάτων και αιγών. Κωδ. Έργου: 20491, Φορέας VETERIN ΑΒΕΕ, 2001
 18. “Antibiotic Resistance in Bacteria of Animal Origin”. Concerted Action FAIR PL 97-3654, 2002
 19. “Veterinary Network on Mycobacteria” Concerted Action FAIR6-CT98-4373 “Diagnostics, Epidemiology and Research of Paratuberculosis”
 20. “Brucellosis in Animals and Man”. Cost Action 845
 21. “Molecular Genetics, Classification, Pathology and Ecology of the Genus Clostridium” Concerted action QLK2-CT2001-O1267, 2001
 22. Μελέτη in vivo των αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών αθηροσκληρυντικών πλακών και νευροεκφυλιστικών αλλοιώσεων τύπου Alzheimer. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ Κωδικός έργου: 80841, 2005
 23. Φαινοτυπικός και γενοτυπικός χαρακτηρισμός στελεχών Pasteurella multocida και Mannheimia haemolytica που απομονώθηκαν από αίγες και πρόβατα στην Ελλάδα. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ Κωδικός έργου: 80868, 2005
 24. Πρόληψη της ενζωοτικής πνευμονίας των παχυνόμενων χοίρων με την εφαρμογή ψεκασμού μίγματος οργανικών οξέων στα χοιροστάσια
 25. Πρόληψη διαρροϊκών νοσημάτων και βελτίωση των αποδόσεων των αιγοπροβάτων με τη χρήση προβιοτικών
 26. Πρόληψη της ενζωοτικής πνευμονίας και του ΑΑΣΧ (4 προγράμματα)
 27. Έρευνα, διάγνωση και πρόληψη λοιμώξεων χοίρων και πτηνών στην Ελλάδα (1 έργο)
 28. «Use of lactic acid bacteria in production of hypoallergenic dairy products, and for the generation of mild antimicrobials» SEE-ERA.NET Pilot Joint Call της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 29. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας προβιοτικών βακτηρίων σε χοίρους (20 διεθνή έργα)
 30. Παραγωγή υπεράνοσων ορών και πολυκλωνικών αντισωμάτων για διάφορα Ερευνητικά Ινστιτούτα και εταιρείες (4 διεθνή έργα)
 31. COST FA Action FA0902 «Understanding and combating porcine reproductive and respiratory syndrome in Europe»
 32. (i) Herd health management aiming at the prevention and eradication of important diseases in swine industry (χρηματοδότης Ίδρυμα Fulbright)
 33. Effect of tail wounds in growing pigs on health, value and welfare (χρηματοδότης Σύλλογος Χοιροτρόφων της Μινεσότα)
 34. Effect of probiotics in the health and performance of nursery pigs raised in conventional or antibiotic/growth promoter-free farms (χρηματοδότης Εθνικό Συμβούλιο Χοιροτρόφων των ΗΠΑ)
 35. Effect of probiotics on effectiveness of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) virus vaccination in pigs (χρηματοδότης University of Minnesota)

Διδακτικά βιβλία

 • Στοιχεία Κτηνιατρικής Ανοσολογίας (Γ. Κοπτόπουλος – Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2003)
 • Γενική & Ειδική κτηνιατρική Ιολογία (Μ. Κουμπατή-Αρτοποιού & Μ. Παπαναστασοπούλου – Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 2004)
 • Σημειώσεις Παθολογίας του Χοίρου (Σ. Κρήτας – Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, 2004)
 • Κτηνιατρική Ανοσολογία. Εισαγωγή Μετάφραση-επιμέλεια στην Ελληνική του “Veterinary Immunology. An Introduction” του I.R. Tizard, 8th Edn, Μετάφραση-Επιμέλεια: Φρύδας Σταύρος, Χατζηστυλιανού Μαρία, Κρήτας Σπυρίδων, Συμεωνίδου Ησαΐα, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. ISBN 9789603948209 pp 684 (2013 για την Ελληνική έκδοση)
 • Σημειώσεις Ιογενών Νοσημάτων των Ζώων. Κρήτας ΣΚ. Διδακτικές σημειώσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2016, σελ.160. [Kritas SK, Textbook of Viral Diseases of Animals (in Greek). Aristotle University of Thessaloniki 2016 pp 166]
 • Σημειώσεις Γενικής Βακτηριολογίας. Πετρίδου Ε.
 • Σημείωσεις Κτηνιατρικής Βακτηριολογίας και Βακτηριακών Νοσημάτων. Πετρίδου Ε.
 • Ειδική Βακτηριολογία και Βακτηριακά Νοσήματα των Ζώων. Σιάρκου ΒΙ

Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 1. Πειραματικές μελέτες σε ότι αφορά τα βότανα ως εναλλακτικά κοκκιδιοστατικά (οι πειραματικές μολύνσεις γίνονται σε πτηνά και το κοκκίδιο που χρησιμοποιείται είναι η Eimeria tenella
 2. Διερεύνηση της συμμετοχής των χημειοκινών και κυτταροκινών στις παρασιτικές μολύνσεις και μελέτη της ικανότητάς τους να ρυθμίζουν τις ειδικές κυτταρικές λειτουργίες.
 3. Μελέτη της ανθελμινθικαντοχής των παρασίτων.
 4. Μελέτη εξωπαρασίτων των ζώων.
 5. Κρυπτοσποριδίωση μηρυκαστικών.
 6. Σπιροκέρκωση σκύλου.
 7. Αναπαραγωγικά στοιχεία παρασίτων στα κόπρανα του αγριόγιδου.
 8. Αβερμεκτίνες και λεϊσμανίωση του σκύλου.
 9. Ορολογική διερεύνηση της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της λεϊσμανίωσης του σκύλου.
 10. Ορολογική διερεύνηση της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υδατίδωσης του ανθρώπου.
 11. Ορολογική διερεύνηση της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της τοξοπλάσμωσης του ανθρώπου.
 12. Τοξοπλάσμωση/νεοσπόρωση σαρκοφάγων και αποβολές μηρυκαστικών.

Ερευνητικά προγράμματα (από το 2000)

 • Έρευνα επί των παρασιτώσεων σκύλων αγροτικών περιοχών που συνυπάρχουν με παραγωγικά ζώα, στην περιοχή του Νομού Σερρών (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2002- 2004).
 • Έρευνα επί των παρασιτώσεων βουβαλιών αγροτικών περιοχών της Μακεδονίας και προβάτων-αιγών που συνυπάρχουν με αυτά (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2002-2006).
 • Novel solutions for the sustainable control of nematodes in ruminants (EC 2005- ).
 • Ικανότητα της IL-16 να έλκει ορισμένους τύπους κυττάρων και να συντονίζει την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων (EC 2002-2004).
 • Prevalence of Canine Leismaniosis in South Albania and Albania-Greek border areas (2005- ).
 • A field survey on the prevalence of gastrointestinal and blood parasites of equines in South-Eastern and Northern areas of Albania (2005- ).
 • Η κρυπτοσποριδίωση των μηρυκαστικών (INTERVET, 2001-2002).
 • Αξιολόγηση εφαρμοσθέντων μέτρων για την πρόληψη των ζωοανθρωπονόσων στις περιοχές ευθύνης των ΔΙΚΕΔΙ (2001-2003).

Διδακτικά βιβλία

 • Ι. Θεοδωρίδης 2001. Κτηνιατρική Παρασιτολογία
 • Σ. Χαραλαμπίδης. Ανοσολογία Παρασιτώσεων. University Studio Press, Θεσσαλονίκη (1998).
 • Σ. Χαραλαμπίδης. Πρωτοζωολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη (1998).
 • Χαραλαμπίδης Σ., Θεοδωρίδης Ι., Φρύδας Σ., Παπαζαχαριάδου Μ., Παπαδόπουλος Η., Διάκου Α. Παρασιτικά Νοσήματα των Κατοικιδίων Ζώων. Σημειώσεις, Τμήμα Εκδόσεων, Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο ΑΠΘ (2001).

Επιστημονική δραστηριότητα

Οργάνωση μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου για 120 κτηνιάτρους του Υπουργείου Γεωργίας (2004-2005).

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μελέτη θεμάτων παθολογίας των ζώων επί περιστατικών φυσικής νόσησης και ειδικότερα των μηρυκαστικών (βοοειδή, πρόβατα, αίγες), ιπποειδών (ίπποι, όνοι, ημίονοι), πτηνών, χοίρων, κυνών και γαλών, ζώων ζωολογικών κήπων και άγριων ζώων
 • Ανάπτυξη πειραματικών πρωτοκόλλων με τη χρησιμοποίηση πειραματοζώων με όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για την επίλυση πολλών προβλημάτων επί παθολογικών καταστάσεων

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

 1. Μελέτη των αλλοιώσεων της προϊούσας πνευμονίας- εγκεφαλομυελίτιδας των προβάτων
 2. Μελέτη των αλλοιώσεων της τρομώδους νόσου των προβάτων και των αιγών
 3. Μελέτη των αλλοιώσεων του άρρενος γεννητικού συστήματος μετά τη χορήγηση διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών
 4. Μελέτη των αλλοιώσεων της εγκεφαλομυοκαρδίτιδας σε μυς και επίμυς
 5. Μελέτη και δράση της τελομεράσης στις νεοπλασίες του μαστού του σκύλου
 6. Πειραματική μελέτη της παθογένειας του κυκλοϊού του χοίρου

Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Παθοογοανατομική μελέτη των αλλοιώσεων του εγκεφάλου σε γάτες μεγάλης ηλικίας (Ν.Παπαϊωάννου)
 2. Μελέτη in-vivo των αιτιο-παθογενετικών μηχανισμών αθηροματικών πλακών και νευροεκφυλιστικών αλλοιώσεων τύπου Alzheimer (Ν.Παπαϊωάννου)
 3. Παθολογοανατομική διερεύνηση των μηχανισμών της καρκινογένησης του αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου σε γενετικά τροποποιημένους ποντικούς (Θ.Πουταχίδης)
 4. Πειραματική μόλυνση του κουνελιού με στελέχη της E.coli και εκτίμηση των αλλοιώσεων σε σχέση με τη χορήγηση ή μη αντιοξειδωτικών παραγόντων (Ε.Καλδρυμίδου)
 5. “Evaluation of the possible transmission of prions (Scrapie and BSE)” ως συνεργάτες του Institute of Agrobiotechnology του Centre for Research and Technology (συν.Ε.Καλδρυμίδου)
 6. Έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού αναπτυσσόμενων χοίρων έναντι της ενζωοτικής πνευμονίας με το εμβόλιο Ingelvac M.Hyo, σε εκτροφές με παρουσία μόλυνσης από τον PCV-2 και χρόνιας μόλυνσης από τη νόσο του ΑΑΣΧ (συν. Σ.Λέκκας)
 7. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου Porcilis M.Hyo “one shot” ενδομυικής χορήγησης για τον έλεγχο της μόλυνσης από το Mycoplasma hyopneumoniae (ενζωοτική πνευμονία) σε συνθήκες εκτροφής (συν. Σ.Λέκκας)

Διδακτικά βιβλία

 • Γενική Παθολογική Ανατομική : Θ.Τσαγγάρης (εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Α’ Κυκλοφορικό, Αιμοποιητικό και Νευρικό σύστημα, οφθαλμός Θ.Τσαγγάρης (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Β’ Αναπνευστικό και Πεπτικό σύστημα. Περιτοναϊκή κοιλότητα Σ.Λέκκας (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Γ’ Κινητικό και ενδικρινικό σύστημα. Γ. Κανακούδης (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Δ’ Ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα. Μαστός Ε. Καλδρυμίδου (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική: Τεύχος Ε’ Δέρμα Ι.Βλέμμας (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • Νεοπλασία: Γ.Κανακούδης, Ε. Καλδρυμίδου-Κουταλιανού (εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία)
 • 1ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 2ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 3ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 4ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 5ος ΤΟΜΕΑΣ