ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εργαστήριο Διατροφής

Διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση

 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Νικόλαος Κοτρώτσιος, κτηνίατρος.
  «Μελέτη της αξιοποίησης του σιτηρεσίου παχυνόμενων χοίρων μετά από προσθήκη σε αυτό χαρουπιών.»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Ελευθέριος Μπόνος, κτηνίατρος.
  «Μελέτη της δυνατότητας συνδυασμένης χρήσης οξινοποιητών και μαννόζο-ολιγοσακχαριτών στην διατροφή των εκτρεφόμενων ορτυκιών.»

 

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://zootexnia.vet.auth.gr/

Διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση

 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Αλέξανδρος Κελεμπέκογλου, κτηνίατρος.
  «Η επίδραση του λιναρόσπορου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής και κρεοπαραγωγικής ικανότητας του ορτυκιού»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Μαρία Κοσμίδου, κτηνίατρος.
  «Επίδραση ενός νέου τύπου εκτροφής ελεύθερης βοσκής αυγοπαραγωγών ορνίθων στις αποδόσεις και την ποιότητα των αυγών τους»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Δημήτριος Γαλαμάτης, κτηνίατρος.
  «Η επίδραση της ενσωμάτωσης του αρωματικού φυτού Salvia officinalis L. στο σιτηρέσιο των αυγοπαραγωγών ορνίθων βιολογικής εκτροφής, στις αποδόσεις τους και στην ποιότητα των παραγόμενων αυγών»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Αλέξανδρος Κουγιουμτζής, κτηνίατρος.
  «Γενετική και επιδημιολογική μελέτη των χωλοτήτων στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Αθανάσιος Γελασάκης, κτηνίατρος.
  «Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ χωλότητας, γαλακτοπαραγωγής και μεθόδων εκτροφής στα πρόβατα της φυλής Χίου»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Ανδρονίκη Ψηφίδη
  «Προσδιορισμός των γενοτύπων προβάτων ως προς το γονίδιο της τρομώδους εγκεφαλοπάθειας (scrapie) με βάση τα σωματικά κύτταρα του γάλακτος, και σχέση μεταξύ γενοτύπων και ζωοτεχνικών χαρακτηριστικών»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Οικονόμου Γεώργιος, κτηνίατρος.
  «Μελέτη της γενετικής σχέσης μεταξύ αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών και ενεργειακού ισοζυγίου σε αγελάδες της φυλής Holstein».
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Δεδούση ‘Αννα, κτηνίατρος.
  «Επίδρασης του φυσικού ζεολίθου σε χαρακτηριστικά αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου και στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων πτηνών».

 

Εργαστήριο Ιχθυολογίας

Διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση

 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Βιρβίλης Κωνσταντίνος, κτηνίατρος.
  Διερεύνηση της ύπαρξης του παρασίτου Marteilia sp.σε εδώδιμα οστρακοειδή της Ελλάδας.
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Συμεωνίδης Χρήστος, βιολόγος.
  Διερεύνηση μεθόδων εντατικής καλλιέργειας λεπιδοβραγχίων (δίθυρα μαλάκια).
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Κυρκούδης Ιωάννης, κτηνίατρος.
  Διερεύνηση της μικροβιολογικής χλωρίδας των ιχθυογενετικών σταθμών θαλάσσης της Ελλάδας.
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ