ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εργαστήριο Διατροφής

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

 1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΑΛΕΥΡΑ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ, ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΔΙΑ
 2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
 4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
 5. ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ.
 6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

 

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://zootexnia.vet.auth.gr/

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

 1. «Προσδιορισμός και μεταβολές της ποιότητας και της σύνθεσης διαφόρων τύπων σφαγίου προβάτου που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών».
  Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Μπάνος, Γ. Αρσένος, Π. Φορτομάρης, Κ. Σταματάρης.
 2. «’Eλεγχος των νηματωδών παρασίτων των προβάτων και των γιδιών με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους».
  Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Μπάνος, Γ. Αρσένος, Π. Φορτομάρης, Κ. Σταματάρης.
 3. «Διερεύνηση της επίδρασης του φυσικού ζεόλιθου στις αποδόσεις των παχυνόμενων αρνιών μολυσμένων με νηματώδη παράσιτα».
  Γ. Αρσένος, Π. Φορτομάρης, Κ. Δεληγιάννης, Θ. Λαΐνας, Κ. Σταματάρης, Δ. Κουφίδης, Η. Παπαδόπουλος, Δ. Ζυγογιάννης.
 4. «Διερεύνηση της επίδρασης του φυσικού ζεόλιθου στις αποδόσεις των παχυνόμενων κουνελιών».
  Π. Φορτομάρης, Γ. Αρσένος, Π. Φλώρου-Πανέρη, Ε. Χρηστάκη.
 5. «Μέθοδοι ελέγχου των αποδόσεων και της βελτίωσης των προβάτων».
  Γ. Μπάνος, Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Αρσένος, Γ. Βαλεργάκης, Ζ. Μπασδαγιάννη.
 6. «Γενετικές μελέτες των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών των βοοειδών».
  Γ. Μπάνος, Scottish Agricultural College.
 7. «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, και τη μεταφορά πληροφορίας στην παραγωγή και τη διαχείριση των εκτροφών προβάτων».
  Γ. Μπάνος, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 8. «Εφαρμογές μεθόδων εξόρυξης δεδομένων (data-mining) στον έλεγχο ποιότητας των γενετικών αξιολογήσεων των βοοειδών».
  Γ. Μπάνος, Interbull, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 9. «Μέθοδοι εξασφάλισης της υγείας των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων από οικολογικές εκτροφές» (Ερευνητικό πρόγραμμα SAFO – Quality of Life and Management of Living Resources της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Αρσένος, Γ. Μπάνος, Π. Φορτομάρης, Γ. Βαλεργάκης.
 10. «Γενετική συσχέτιση μεταξύ δεικτών ενεργειακού ισοζυγίου και αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή».
  Γ. Μπάνος, Α. Αρσένος, Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Βαλεργάκης, Αι. Αγγελοπούλου, Γ. Οικονόμου.
 11. «Μελέτη του κόστους της Τεχνητής Σπερματέγχυσης και της Οχείας στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή».
  Γ. Βαλεργάκης, Γ. Μπάνος, Γ. Αρσένος.
 12. «Μελέτη της επίδρασης ενός προβιοτικού στις αποδόσεις των παχυνόμενων κουνελιών».
  Π. Φορτομάρης, Γ. Αρσένος, (Επιστ. Υπεύθυνος: Γ. Κοπτόπουλος).
 13. Παρακολούθηση προγραμμάτων παραχώρησης από το Α.Π.Θ. διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για εμπορική εκμετάλλευση.
  Α. Γιαννακόπουλος, Α. Τσερβένη-Γούση.
 14. Πρόγραμμα «Cost Αction 923» που αφορά σε «Διεπιστημονική έρευνα του αυγού της όρνιθας» («εμπλουτισμένα αυγά»).
  Α. Γιαννακόπουλος, Α. Τσερβένη-Γούση.
 15. «Διμερές Ελληνο-Βρετανικό Πρόγραμμα που αφορά στη «Βελτίωση της ευζωίας ορνίθων ελεύθερης βοσκής με καινοτόμες αλλαγές στη διαχείριση της βόσκησης».
  Α. Τσερβένη-Γούση, Α. Γιαννακόπουλος.

 

Εργαστήριο Ιχθυολογίας

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: https://www.vet.auth.gr/ichthyology/index.htm

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

 1. «Μελέτη της ανάπτυξης των οστρακοειδών σε εντατικά συστήματα εκτροφής».
  Χ. Συμεωνίδης, Π. Αγγελίδης.
 2. «Καθορισμός του βαθμού μόλυνσης των οστρακοειδών της Ελλάδας από το παράσιτο Marteilia sp.»
  Δ. Καραγιάννης, Κ. Βιρβίλης, Π. Αγγελίδης.
 3. «Διερεύνηση των προβλημάτων υγείας που παρουσιάζουν τα ψάρια των υδάτινων συλλογών των νομών Ξάνθης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Πέλλης και Κοζάνης».
  Ι. Κυρκούδης, Π. Αγγελίδης.
 4. «Εκτίμηση της πιθανής μετάδοσης της υπεύθυνης πρωτεΐνης (prion) της εγκεφαλοπάθειας του προβάτου (Scrapie) σε διάφορα είδη ψαριών».
  Δ. Καραγιάννης, Κ. Βιρβίλης, Π. Αγγελίδης.
 5. «Διερεύνηση της ανάπτυξης γαρίδων σε συνθήκες εκτροφής στην Αλεξανδρούπολη».
  Π. Αγγελίδης.
 6. «’Iδρυση τράπεζας παθογόνων βακτηριδίων των εκτρεφόμενων ιχθύων της Ελλάδας».
  Καραγιάννης Δημήτριος, Αγγελίδης Παναγιώτης.
 7. «Συμβολή στην Παθολογοανατομική μελέτη της δονακίωσης του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax L.)». Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του κ. Τελιούση Κωνσταντίνου.
  Κ. Τελιούσης, Π. Αγγελίδης.

 

Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

 1. «Διερεύνηση καταναλωτικών προτύπων για τα μεταποιημένα ψάρια στην αγορά της Ελλάδας» (σε συνεργασία με ερευνητές από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Ν. Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης).
 2. «Μελέτη σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής» (σε συνεργασία με ερευνητές από το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης).
 3. «Πληθυσμιακή μελέτη συγκεκριμένων ειδών δίθυρων μαλακίων σε Ελληνικές θαλάσσιες περιοχές» (σε συνεργασία με ερευνητές από το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης).
 4. «Μελέτη γεωγραφικών παραμέτρων κατανομής και διασποράς χωρικών φαινομένων: Εφαρμογή στις ζωοανθρωπονόσους» (σε συνεργασία με ερευνητές από το Τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας).
 5. «Εκτίμηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας δοκιμών διάγνωσης της Λεϊσμανίασης σε σκύλους της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας» (σε συνεργασία με ερευνητές από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας).
 6. «Εκτίμηση των παραμέτρων ακριβείας των διαγνωστικών δοκιμών για συγκεκριμένα παράσιτα των ιπποειδών» (σε συνεργασία με ερευνητές από το Canadian Food Inspection Agency και το University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada).
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ