2ος ΤΟΜΕΑΣ

Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Διατροφής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Διατροφής συνίστανται:

 1. Στη διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης γεωργικών υποπροϊόντων στη διατροφή των ζώων.
 2. Στην επίδραση των διαφόρων πρόσθετων υλών των ζωοτροφών (οξινοποιητές, πρεβιοτικά, προβιοτικά, ένζυμα, κ.α.) στις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων.
 3. Στη διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης διαφόρων αρωματικών φυτών ή εκχυλισμάτων τους στη διατροφή των ζώων με σκοπό την αντικατάσταση των χρησιμοποιούμενων αντιμικροβιακών αυξητικών παραγόντων και κοκκιδιοστατικών.
 4. Στη διερεύνηση της ποιότητας των ζωοτροφών από την άποψη της παρουσίας θρεπτικών ή ανεπιθύμητων ουσιών (τοξίνες, κατάλοιπα φαρμάκων, κ.ά.)
 5. Στην εκτίμηση της θρεπτικής αξίας των ζωοτροφών και την πεπτικότητα των συστατικών τους.
 6. Στη ανάπτυξη νέων μεθόδων για τον προσδιορισμό πρόσθετων υλών και τοξικών ή αντιδιατροφικών παραγόντων των ζωοτροφών και την ανάλυση των καταλοίπων τους στα εδώδιμα ζωικά προϊόντα.
 7. Διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων ζωικών προϊόντων με ενσωμάτωση στα σιτηρέσια των ζώων ειδικών διατροφικών παραγόντων (βιταμίνες, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, βότανα, αιθέρια έλαια, κ.ά.).

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

 1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΑΛΕΥΡΑ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ, ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΔΙΑ
 2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
 4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
 5. ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ.
 6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Giannenas I., Bonos E., Christaki E., Florou-Paneri P. Oregano: a feed additive with functional properties (2017) Therapeutic Foods: Volume 8 in Handbook of Food Bioengineering (ELSEVIER).
 2. Giannenas I., Nisianakis P., Sarakatsianos I., Bonos E., Christaki E., Florou-Paneri P. Trace and major elements content of cereals and proteinaceous feeds in Greece analysed by inductively coupled plasma mass spectrometry (2017). Therapeutic Foods: Volume 8 in Handbook of Food Bioengineering (ELSEVIER).
 3. Giannenas I., Sidiropoulou, E., Bonos E., Christaki E., Florou-Paneri P The history of aromatic plants: past, current situation and future perspectives.. Chapter 1 in book: Feed additives- aromatic plants and herbs in animal nutrition and health. Editors: P. Florou-paneri, E. Christaki, I. Giannenas, Elsevier academic press, London, UK, 2019.
 4. Effect of dietary supplementation with oregano essential oil on performance of broilers after experimental infection with Eimeria tenella. I. Giannenas, P. Florou-Paneri, M. Papazahariadou, E. Christaki, N.A. Botsoglou, A.B. Spais. Archives of Animal Nutrition, 2003, 57(2): 99-106 (IF 1.450) Times cited 250.
 5. Effects of Protease Addition and Replacement of Soybean Meal by Corn Gluten Meon the Growth of Broilers and on the Environmental Performances of a Broiler Production System in Greece, Ilias Giannenas, Eleftherios Bonos, Vasileios Anestis, Georgios Filioussis, Dimitrios K. Papanastasiou, Thomas Bartzanas, Nikolaos Papaioannou, Athina Tzora, Ioannis Skoufos, Published: January 3, 2017http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0169511
 6. Effect of herbal feed additives on performance parameters, intestinal microbiota, intestinal morphology and meat lipid oxidation of broiler chickens. Giannenas I., Bonos E., Skoufos I., Tzora A., Stylianaki I., Lazari D., Tsinas A., Christaki E., Florou-Paneri P.. British Poultry Science (2018), DOI: 1080/00071668.2018.1483577
 7. Effect of a polyherbal or an arsenic-containing feed additive on growth performance of broiler chickens, intestinal microbiota, intestinal morphology and lipid oxidation of breast and thigh meat. Giannenas I., Bonos E., Filliousis G., Stylianaki I., Kumar P., Lazari D., Christaki E., Florou-Paneri P. The Journal of Applied Poultry Research (2018), 0:1-2, DOI: 10.3382/japr/pfy059.
 8. Effect of dietary rape seed meal on growth performance and meat quality of growing-fattening pigs. A. Kargopoulos, V., Dotas, I. Giannenas, E. Christaki, South African Journal of Animal Science, 2018, 48, 897-906.
 9. Evaluation of in-field efficacy of dietary ferric tyrosine on performance, intestinal health and meat quality of broiler chickens exposed to natural Campylobacter jejuni challenge. Ioannis Skoufos, Athina Tzora, Ilias Giannenas, Eleftherios Bonos, Anastasios Tsinas, Εlinor ΜcCartney, Hannah Lester, Efterpi Christaki, Panagiota Florou-Paneri, Jafar Mahdavi, Panos Soultanas. Livestock Science (2019) 221 44–51
 10. Effects of reducing growth rate via diet dilution on bone mineralization, performance and carcass yield of coccidiainfected broilers. Idiegberanoise Oikeh, Panagiotis Sakkas, James Taylor, Ilias Giannenas, Damer P. Blake, Ilias Kyriazakis, Poultry Science 98(11), pp. 5477-5487
 11. In vitro Anticoccidial Study of Oregano and Garlic Essential Oils and Effects on Growth Performance, Fecal Oocyst Output, and Intestinal Microbiota in vivo. Sidiropoulou, E., Skoufos, I., Marugan-Hernandez, V., Giannenas, I., Bonos, E., Aguiar-Martins, K., Lazari, D., Blake, D.P., Tzora, A., Frontiers in Veterinary Science, 2020
 12. The effect of whey on performance, gut health and bone morphology parameters in broiler chicks. Tsiouris, V., Kontominas, M.G., Filioussis, G., Ι.Giannenas, Papadopoulos, G., Koutoulis, K., Fortomaris, P., Georgopoulou, I., Foods Open Access Volume 9, Issue 5, May 2020, Article number 588
 13. Effect of a dietary modification for fattening pigs on the environmental performance of commercial pig production in Greece. Anestis, V., Papanastasiou, D.K., Bartzanas, T.b, Giannenas, I., Skoufos, I., Kittas, C. Sustainable Production and Consumption Volume 22, April 2020, Pages 162-176
 14. The effect of feed structure on gastrointestinal tract traits and performance in laying hens: an overview of 70 years’ experience. M. Bozkurt, I. Giannenas , M. Çabıık & A. E. Tüzin. World’s Poultry Science Journal, 2020 76:3, 493-516, DOI:10.1080/00439339.2020.1790330
 15. Untargeted UHPLC‑MS metabolic profiling as a valuable tool for the evaluation of eggs quality parameters after dietary supplementation with oregano, thyme, sideritis tea and chamomile on brown laying hens. Ilias Giannenas, Katerina Grigoriadou, Erasmia Sidiropoulou, Eleftherios Bonos, Antigoni Cheilari, Argyro Vontzalidou, Chrisoula Karaiskou, Nektarios Aligiannis, Panagiota Florou‑Paneri, Efterpi Christaki. Metabolomics (2021) 17:51

Διδακτορικές Διατριβές υπό εκπόνηση

 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Κωνσταντίνος Καλαϊτσίδης, κτηνίατρος.
  «Μελέτη της χρησιμοποίησης των υποπροϊόντων των φυτών βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa) και στέβιας (Stevia rebaudiana) στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων».
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Στυλιανός Βασιλόπουλος, Γεωπόνος.
  «Μελέτη της χρήσης αλεύρου εντόμων στη διατροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων»
 • Υποψήφια Διδάκτορας: Στυλιανή Δόκου, Κτηνίατρος. «Μελέτη του ρόλου των κυτταρινών, λιπαρών ουσιών και του αιθέριου ελαίου ρίγανης στη διατροφή των παχυνόμενων μόσχων, στις αποδόσεις τους και την ποιότητα του παραγόμενου κρέατος».

 

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://zootexnia.vet.auth.gr/

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η δραστηριότητα (εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, έρευνα, παροχή συμβουλών) του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., αφορά στη ζωογνωσία, στη γενετική, στη δημιουργία γενοτύπου ζώων, στις μεθόδους εκτροφής και εκμετάλλευσής τους, και αποβλέπει, με το καταλληλότερο κατά χώρο και χρόνο συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής (επιστημονικές γνώσεις, εργασία, κεφάλαιο, γη) στην αρτιότερη οργάνωση βιώσιμων ζωοτεχνικών επιχειρήσεων.

Ερευνητικά, ιδιαίτερα, έχει ως αποστολή (i) την αύξηση ποσοτικά της ζωικής παραγωγής και (ii) τη βελτίωση ποιοτικά των παραγόμενων υψηλής θρεπτικής και κυρίως βιολογικής αξίας για τον άνθρωπο τροφίμων ζωικής προέλευσης, επιθυμητής από τους καταναλωτές και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

 1. «Προσδιορισμός και μεταβολές της ποιότητας και της σύνθεσης διαφόρων τύπων σφαγίου προβάτου που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών».
  Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Μπάνος, Γ. Αρσένος, Π. Φορτομάρης, Κ. Σταματάρης.
 2. «’Eλεγχος των νηματωδών παρασίτων των προβάτων και των γιδιών με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους».
  Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Μπάνος, Γ. Αρσένος, Π. Φορτομάρης, Κ. Σταματάρης.
 3. «Διερεύνηση της επίδρασης του φυσικού ζεόλιθου στις αποδόσεις των παχυνόμενων αρνιών μολυσμένων με νηματώδη παράσιτα».
  Γ. Αρσένος, Π. Φορτομάρης, Κ. Δεληγιάννης, Θ. Λαΐνας, Κ. Σταματάρης, Δ. Κουφίδης, Η. Παπαδόπουλος, Δ. Ζυγογιάννης.
 4. «Διερεύνηση της επίδρασης του φυσικού ζεόλιθου στις αποδόσεις των παχυνόμενων κουνελιών».
  Π. Φορτομάρης, Γ. Αρσένος, Π. Φλώρου-Πανέρη, Ε. Χρηστάκη.
 5. «Μέθοδοι ελέγχου των αποδόσεων και της βελτίωσης των προβάτων».
  Γ. Μπάνος, Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Αρσένος, Γ. Βαλεργάκης, Ζ. Μπασδαγιάννη.
 6. «Γενετικές μελέτες των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών των βοοειδών».
  Γ. Μπάνος, Scottish Agricultural College.
 7. «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, και τη μεταφορά πληροφορίας στην παραγωγή και τη διαχείριση των εκτροφών προβάτων».
  Γ. Μπάνος, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 8. «Εφαρμογές μεθόδων εξόρυξης δεδομένων (data-mining) στον έλεγχο ποιότητας των γενετικών αξιολογήσεων των βοοειδών».
  Γ. Μπάνος, Interbull, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 9. «Μέθοδοι εξασφάλισης της υγείας των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων από οικολογικές εκτροφές» (Ερευνητικό πρόγραμμα SAFO – Quality of Life and Management of Living Resources της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Αρσένος, Γ. Μπάνος, Π. Φορτομάρης, Γ. Βαλεργάκης.
 10. «Γενετική συσχέτιση μεταξύ δεικτών ενεργειακού ισοζυγίου και αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή».
  Γ. Μπάνος, Α. Αρσένος, Δ. Ζυγογιάννης, Γ. Βαλεργάκης, Αι. Αγγελοπούλου, Γ. Οικονόμου.
 11. «Μελέτη του κόστους της Τεχνητής Σπερματέγχυσης και της Οχείας στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή».
  Γ. Βαλεργάκης, Γ. Μπάνος, Γ. Αρσένος.
 12. «Μελέτη της επίδρασης ενός προβιοτικού στις αποδόσεις των παχυνόμενων κουνελιών».
  Π. Φορτομάρης, Γ. Αρσένος, (Επιστ. Υπεύθυνος: Γ. Κοπτόπουλος).
 13. Παρακολούθηση προγραμμάτων παραχώρησης από το Α.Π.Θ. διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για εμπορική εκμετάλλευση.
  Α. Γιαννακόπουλος, Α. Τσερβένη-Γούση.
 14. Πρόγραμμα «Cost Αction 923» που αφορά σε «Διεπιστημονική έρευνα του αυγού της όρνιθας» («εμπλουτισμένα αυγά»).
  Α. Γιαννακόπουλος, Α. Τσερβένη-Γούση.
 15. «Διμερές Ελληνο-Βρετανικό Πρόγραμμα που αφορά στη «Βελτίωση της ευζωίας ορνίθων ελεύθερης βοσκής με καινοτόμες αλλαγές στη διαχείριση της βόσκησης».
  Α. Τσερβένη-Γούση, Α. Γιαννακόπουλος.

Διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση

 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Αλέξανδρος Κελεμπέκογλου, κτηνίατρος.
  «Η επίδραση του λιναρόσπορου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής και κρεοπαραγωγικής ικανότητας του ορτυκιού»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Μαρία Κοσμίδου, κτηνίατρος.
  «Επίδραση ενός νέου τύπου εκτροφής ελεύθερης βοσκής αυγοπαραγωγών ορνίθων στις αποδόσεις και την ποιότητα των αυγών τους»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Δημήτριος Γαλαμάτης, κτηνίατρος.
  «Η επίδραση της ενσωμάτωσης του αρωματικού φυτού Salvia officinalis L. στο σιτηρέσιο των αυγοπαραγωγών ορνίθων βιολογικής εκτροφής, στις αποδόσεις τους και στην ποιότητα των παραγόμενων αυγών»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Αλέξανδρος Κουγιουμτζής, κτηνίατρος.
  «Γενετική και επιδημιολογική μελέτη των χωλοτήτων στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Αθανάσιος Γελασάκης, κτηνίατρος.
  «Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ χωλότητας, γαλακτοπαραγωγής και μεθόδων εκτροφής στα πρόβατα της φυλής Χίου»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Ανδρονίκη Ψηφίδη
  «Προσδιορισμός των γενοτύπων προβάτων ως προς το γονίδιο της τρομώδους εγκεφαλοπάθειας (scrapie) με βάση τα σωματικά κύτταρα του γάλακτος, και σχέση μεταξύ γενοτύπων και ζωοτεχνικών χαρακτηριστικών»
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Οικονόμου Γεώργιος, κτηνίατρος.
  «Μελέτη της γενετικής σχέσης μεταξύ αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών και ενεργειακού ισοζυγίου σε αγελάδες της φυλής Holstein».
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Δεδούση ‘Αννα, κτηνίατρος.
  «Επίδρασης του φυσικού ζεολίθου σε χαρακτηριστικά αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου και στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων πτηνών».

Εργαστήριο Ιχθυολογίας

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: https://www.vet.auth.gr/ichthyology/index.htm

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Παρασιτώσεις των οστρακοειδών.
 • Καλλιέργεια οστρακοειδών.
 • Εκτροφή και παθολογία τσιπούρας, λαβρακιού, χελιών.

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

 1. «Μελέτη της ανάπτυξης των οστρακοειδών σε εντατικά συστήματα εκτροφής».
  Χ. Συμεωνίδης, Π. Αγγελίδης.
 2. «Καθορισμός του βαθμού μόλυνσης των οστρακοειδών της Ελλάδας από το παράσιτο Marteilia sp.»
  Δ. Καραγιάννης, Κ. Βιρβίλης, Π. Αγγελίδης.
 3. «Διερεύνηση των προβλημάτων υγείας που παρουσιάζουν τα ψάρια των υδάτινων συλλογών των νομών Ξάνθης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Πέλλης και Κοζάνης».
  Ι. Κυρκούδης, Π. Αγγελίδης.
 4. «Εκτίμηση της πιθανής μετάδοσης της υπεύθυνης πρωτεΐνης (prion) της εγκεφαλοπάθειας του προβάτου (Scrapie) σε διάφορα είδη ψαριών».
  Δ. Καραγιάννης, Κ. Βιρβίλης, Π. Αγγελίδης.
 5. «Διερεύνηση της ανάπτυξης γαρίδων σε συνθήκες εκτροφής στην Αλεξανδρούπολη».
  Π. Αγγελίδης.
 6. «’Iδρυση τράπεζας παθογόνων βακτηριδίων των εκτρεφόμενων ιχθύων της Ελλάδας».
  Καραγιάννης Δημήτριος, Αγγελίδης Παναγιώτης.
 7. «Συμβολή στην Παθολογοανατομική μελέτη της δονακίωσης του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax L.)». Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του κ. Τελιούση Κωνσταντίνου.
  Κ. Τελιούσης, Π. Αγγελίδης.

Διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση

 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Βιρβίλης Κωνσταντίνος, κτηνίατρος.
  Διερεύνηση της ύπαρξης του παρασίτου Marteilia sp.σε εδώδιμα οστρακοειδή της Ελλάδας.
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Συμεωνίδης Χρήστος, βιολόγος.
  Διερεύνηση μεθόδων εντατικής καλλιέργειας λεπιδοβραγχίων (δίθυρα μαλάκια).
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: Κυρκούδης Ιωάννης, κτηνίατρος.
  Διερεύνηση της μικροβιολογικής χλωρίδας των ιχθυογενετικών σταθμών θαλάσσης της Ελλάδας.

Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος δίνονται στην ιστοσελίδα http://ecoenvir.vet.auth.gr/.

Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής

Κύρια Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής αφορά:

 • Στη διερεύνηση της οικονομικότητας και της βιωσιμότητας των κλάδων ζωικής παραγωγής με την εφαρμογή μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης.
 • Στο σχεδιασμό πειραματικών διαδικασιών και στη στατιστική ανάλυση δεδομένων έρευνας και βιολογικών πειραματισμών.
 • Στην ανάλυση θεμάτων επιχειρηματικότητας και διοίκησης και οργάνωσης κτηνοτροφικών και κτηνιατρικών μονάδων.
 • Στο σχεδιασμό και τη διενέργεια επιδημιολογικών μελετών.
 • Στην αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν σε θέματα υγείας των ζώων, καθώς και σε θέματα της ενιαίας υγείας.

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα (ως συντονιστής)

 • BIO-INNOVATE – Αξιολόγηση της πανίδας και διαχειριστικές πρακτικές για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή ορεινή περιοχή μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας: Καινοτόμες προσεγγίσεις για μελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας σε τοπικά οικοσυστήματα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020

 • PAPESHE – Προστασία του πληθυσμού των προβάτων της αυτόχθονης φυλής Πελαγονίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2014-2020

 • SmartMussel – Εγκατάσταση έξυπνου αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

 • 1ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 2ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 3ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 4ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 5ος ΤΟΜΕΑΣ