ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων

Μεταπτυχιακή έρευνα

 • Αγγελική Γιαννακοπούλου
  «Μελέτη της διαφοροποίησης των στελεχιαίων προγονικών νευρικών κυττάρων μετά τη μεταμόσχευσή τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα στην πειραματική αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Ιωάννης Γρίβας
  «Χαρτογράφηση Κυτταρικών και αγγειακών στοιχείων του ιπποκάμπειου σχηματισμού του εγκεφάλου του επίμυος». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Θέτις Ζαχαράκη
  «Mελέτη του φαινομένου της απόπτωσης στον έξω γονατώδη πυρήνα του επίμυος κατά την ανάπτυξη και μετά από βλάβες προσαγωγών και απαγωγών συστημάτων ινών της περιοχής αυτής». Επιβλέπουσα: Ι.Δωρή
 • Ιωάννης Λιαγκούρας
  «Συγκριτική μελέτη της κυτταροαρχιτεκτονικής δομής της περιοχής CA1 του ιπποκάμπειου σχηματισμού κατοικίδιων θηλαστικών και ανθρώπου». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Κλεάνθης Μέλλιος
  «Μελέτη των παραγόντων, οι οποίοι ρυθμίζουν τα φαινόμενα της επιβίωσης, διαφοροποίησης και απόπτωσης των νευρώνων του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, το γήρας και μετά από πειραματικές βλάβες». Επιβλέπουσα: Ι.Δωρή
 • Χρυσάνθη Μπεκιάρη
  «Μελέτη της νευρογένεσης κατά μήκος της οδοντωτής έλικας του ιπποκάμπειου σχηματισμού του ενήλικου εγκεφάλου»

Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Μεταπτυχιακή έρευνα

 • Γεώργιος Δελλής
  «Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική Μελέτη της Αμοξικιλλίνης στο Πρόβατο». Επιβλέπων: Μπατζίας Γεώργιος. Μέλος: Μαρία Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου
 • Αιμίλιος Δεσίρης
  «Συμβολή στη μελέτη της πιθανής τοξικής επίδρασης της γοσσυπόλης του σιτηρεσίου στο οποίο περιέχεται βαμβακόσπορος στο αναπαραγωγικό σύστημα των κριών». Επιβλέπουσα: Βασιλεία-Παρασκευή Κωτσάκη-Κοβάτση
 • Θεοφανώ Ψαρρά
  «Συσχέτιση Φαρμακοδυναμικών και Φαρμακοκινητικών Παραμέτρων της Θεοφυλλίνης και των Μεταβολιτών της στο Κουνέλι». Επιβλέπουσα: Μαρία Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου

Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας

Μεταπτυχιακή έρευνα

 • Χαρά Αφαλωνιάτη
  «Διερεύνηση της προστατευτικής δράσης της τοξίνης cholera-toxin του βακτηρίου Vibrio cholerae στην καρκινογένεση». Επιβλέπουσα: Αικατερίνη Αγγελοπούλου
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ