ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Αγγειακή, κυτταρική και χημική διαφοροποίηση του ιπποκάμπου των θηλαστικών (ΓΧΠ, ΕΜ)
 2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ χημικά καθορισμένων συστημάτων στο αναπτυσσόμενο και ώριμο κεντρικό νευρικό σύστημα υπό φυσιολογικές ή πειραματικές συνθήκες
 3. Ανάπτυξη μονοαμινεργικών συστημάτων στον εγκέφαλο του επίμυος (ΙΔ, ΑΝ, ΙΑ)
 4. Ανίχνευση ζωϊκών ιστών σε τρόφιμα και ζωοτροφές (ΓΧΠ, ΕΜ)
 5. Διαφοροποίηση των εμβρυϊκών προγονικών κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΓΧΠ, ΕΜ)
 6. Μελέτη της διεργασίας της απόπτωσης σε περιοχές του εγκεφάλου του επίμυος (ΙΔ)
 7. Πειραματική Εμβρυολογία και Τερατολογία (ΙΜ)
 8. Ανάπτυξη πειραματικού μοντέλου για τη μελέτη της μετάστασης διαφορετικών μορφών καρκίνου στα ανθρώπινα οστά (ΑΤ)
 9. Ανατομική μελέτη των κεντρικών απολήξεων των οσφυϊκών νωτιαίων γαγγλίων (ΑΤ, ΕΜ, ΓΧΠ)
 10. Ανατομική μελέτη του ισχιακού νεύρου του επίμυος κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και κάτω από καταστάσεις στρές (ΑΤ, ΓΧΠ)

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

 1. Μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων του ΚΝΣ (ΓΧΠ, ΕΜ σε συνεργασία με Β’ Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ)
 2. Ανίχνευση ζωϊκών ιστών σε τρόφιμα και ζωοτροφές (ΓΧΠ, ΕΜ)
 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Επίδραση της αποστέρησης συνδέσεων και ρόλος κυτταρικών πρωτεϊνών. ΠΕΝΕΔ (99ED322), Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας, 18/1/2000-18/9/2001 (ΙΔ)
 4. Μελέτη των παραγόντων οι οποίοι ρυθμίζουν τα φαινόμενα της επιβίωσης, διαφοροποίησης και απόπτωσης των νευρώνων του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, το γήρας και μετά από πειραματικές βλάβες. EΠEAEK, Ηράκλειτος, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (MIS 88722), 8/11/2002-31/12/2006 (ΙΔ, ΙΑ, ΑΝ))
 5. Δημιουργία πειραματικού μοντέλου για τη μελέτη της μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom. Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα της Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom, Ιούνιος 2004 – Φεβρουάριος 2006 (ΑΤ)

 

Εργαστήριο Φυσιολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 1. H διευκρίνηση του φυσιολογικού ρόλου ειδικών πρωτεολυτικών ενζύμων (ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνη) καθώς και των αδρανοποιών τους (αδρανοποιοί των ενεργοποιών του πλασμινογόνου, αδρανοποιοί της πλασμίνης) στην ιστική ινωδόλυση. Κυρίως μελετάται η επίδραση διαφόρων φυσιολογικών παραγόντων (ορμονών, βιταμινών κ.ά.) στα πρωτεολυτικά αυτά ένζυμα καθώς και η φυσιολογική σημασία αυτής της επίδρασης.
 2. H μελέτη της δράσης διαφόρων φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών στη λιπιδική υπεροξείδωση και στην καρκινογένεση.
 3. H διερεύνηση του ρόλου της ακροσίνης και του ενζυμικού συστήματος της ενεργοποίησης του πλασμινογόνου στα σπερματοζωάρια παραγωγικών ζώων. Ακόμη διερευνάται η συμμετοχή του συστήματος “ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνη” στο φαινόμενο της ωοθυλακιορρηξίας και η επίδραση του περιβάλλοντος του ωαγωγού στο παραπάνω πρωτεολυτικό σύστημα.
 4. O κεντρικός και περιφερικός έλεγχος της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα στο πρόβατο.

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

 1. «H επίδραση της βιταμίνης A στη δραστηριότητα των ενεργοποιών του πλασμινογόνου, στην ενεργοποίηση και στην αντίδραση του ακροσώματος των σπερματοζωαρίων καθώς και στην in vitro γονιμοποίηση στον κριό» (TEI Hπείρου, υπεύθυνος του προγράμματος Γ. Bατζιάς, επίκουρος καθηγητής, συμμετέχουν: ΝΚ, ΙΤ, ΜΤ).
 2. «Mελέτη της επίδρασης της πλασμίνης στην πρόκληση της αντίδρασης του ακροσώματος σε σπερματοζωάρια ταύρου in vitro» (Eπιτροπή Eρευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπεύθυνος προγράμματος I.A. Tαϊτζόγλου, συμμετέχουν: ΝΚ).
 3. «Επίδραση της χορήγησης με την τροφή ρίγανης και δενδρολίβανου, πηγών φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών, στην λιπιδική υπεροξείδωση και την ινωδολυτική δραστηριότητα του οργανισμού. Μελέτη σε επίμυες μετά από πειραματική πρόκληση οξειδωτικού στρες» (ΕΠΕΑΕΚ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Προγράμματος: Νικόλαος Α. Κοκόλης, συμμετέχουν: ΙΤ, ΜΤ, ΣΛ).
 4. “Modifications of surface glycoproteins of bovine spermatozoa mediated by oviductal fluid” (Ίδρυμα Fulbright, υπεύθυνος προγράμματος I.A. Tαϊτζόγλου).
 5. «Στρατηγική πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών PRION» (EKETA-INA, Υπεύθυνος Προγράμματος: Θεόδωρος Σκλαβιάδης, συμμετέχει: ΣΛ).

 

Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Φαρμακοκινητικές μελέτες – Μελέτες βιοϊσοδυναμίας
 2. Φαρμακοδυναμικές μελέτες
 3. Φαρμακοκινητική/φαρμακοδυναμική συσχέτιση
 4. Χημική ανάλυση – Εφαρμογή Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC)
 5. Μικροβιακή αντοχή

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (ενδεικτικά)

 1. «Μελέτη βιοϊσοδυναμίας – διερεύνηση της βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας δύο φαρμακοτεχνικών μορφών αλβενδαζόλης σε πρόβατα»
 2. «Μελέτη βιοϊσοδυναμίας – βιοδιαθεσιμότητας δύο ιδιοσκευασμάτων κλινδαμυκίνης»
 3. «Φαρμακοδυναμική μελέτη και ανάλυση της φαρμακοδυναμικής αλληλεπίδρασης αντιπροσωπευτικών β-λακταμών, αμινογλυκοσιδών και φθοριοκινολονών στον σκύλο, παρουσία κλινικών και συμβιούντων στελεχών Escherichia coli» 

Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Βιοχημεία και τοξικολογία του νευρικού κυτταρικού σκελετού.
 2. Χρήση κυτταροκαλλιεργειών στη μελέτη βιοχημικών-τοξικολογικών φαινομένων.
 3. Μηχανιστική και ρυθμιστική τοξικολογία
 4. Tαυτοποίηση γονιδίων τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη ασθενειών στα ζώα.
 5. Μελέτη μοριακών μηχανισμών καρκινογένεσης σε πειραματικά πρότυπα.
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ