ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1ου Τομέα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτος όροφος

 • Καταψύκτες (2)
 • Ψυγεία (3)
 • Αποξηραντικοί κλίβανοι (2)
 • Μικροτόμος παραφίνης MICROM  HM 315
 • Μικροτόμος δόνησης LEICA  VT 1000S
 • Αποστακτήρας AQUATRON A8S
 • Φούρνοι μικροκυμάτων (2)
 • Οπτικό μικροσκόπιο CARL ZEISS
 • Συνεστιακό μικροσκόπιο C1 NIKON, συνδεδεμένο με σύστημα φθορισμού & κάμερα
 • Στερεοσκόπια (2)
 • Οπτικό μικροσκόπιο ZEISS AXIOPLAN 2, με σύστημα φθορισμού, συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύστημα ανάλυσης εικόνας
 • Υπερμικροτόμος REICHTER OM 2
 • Κατασκευαστής μαχαιριών για υπερμικροτόμο
 • Μικροτόμος ψύξεως REICHTERJUNG
 • Εκτυπώτριες (3)
 • Φωτογραφικές μηχανές σταθερές (2)

Δεύτερος όροφος

 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ZEISS EM 9 S-2
 • Οπτικά μικροσκόπια (30) φοιτητικά
 • Οπτικό μικροσκόπιο με ενσωματωμένη βιντεοκάμερα προβολής
 • Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος με15 περιφερικούς                                           για την διδασκαλία των φοιτητών
 • Φορητός υπολογιστής & προβολέας
 • Φωτοτυπικό μηχάνημα XEROX
 • Πλυντήριο ρούχων

Πρώτος όροφος

 • Ψυκτικός θάλαμος
 • Καταιωνιστήρες (2)
 • Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης
 • Φυγόκεντρος
 • Απαγωγός Laminar flow
 • Όργανα για την εκτίμηση του βαθμού της περιφερικής νευροπάθειας στα πειραματόζωα:       Hot Plate Test,  2.Von Frey Hair Pinch Test

Ισόγειο

 • Ηλεκτρικά πριόνια κοπής οστών
 • Εξοπλισμός Πειραματικού Χειρουργείου
 • Καταθλιπτική αντλία έγχυσης
 • Πειραματική στερεοταξική συσκευή
 • Πριονοκορδέλες(2)
 • Ηλεκτρικό αλυσοπάλαγκο (ανυψωτική ικανότητα 500 kgr)
 • Τροχός
 • Συμπιεστής αέρος (κομπρεσέρ)
 • Ηλεκτροκόληση
 • Αντλία εξαγωγής νερού

Στο εργαστήριο υπάρχουν 10 προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

3ος Όροφος

 • Συσκευή μέτρησης pH
 • Ομογενοποιητής
 • Φωτόμετρο ορατού
 • Φωτόμετρο υπεριώδους
 • Ζυγός αναλογικός
 • Σύστημα Casa
 • Υδατόλουτρο
 • Ψυγείο (x 3)
 • Μαγνητικός αναδευτήρας (x 2)
 • Φωτόμετρο Eliza
 • Πλυντικό Eliza
 • Φυγόκεντρος ψυχόμενη
 • Ζυγός ψηφιακός
 • Συσκευή Western Blot
 • Συσκευή ηλεκτροφόρησης
 • Καταψύκτης (-20ο C)
 • Μικροσκόπιο (x 14)
 • Αποστακτική συσκευή
 • Στερεοσκόπιο
 • Τάρακτος μεγάλων όγκων
 • Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης
 • Vortex
 • Κλασματικός συλλογέας
 • Φυγόκεντρος σωλήνων αιματοκρίτη
 • Συσκευή υπολογισμού αιματοκρίτη
 • Προβολέας διαφανειών
 • Υδατόλουτρο
 • Ζυγός αναλογικός

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

 • Φυσιογράφος (Χ5)

Ισόγειο

 • Κλίβανος υγρής αποστείρωσης
 • Καταψύκτης (-28ο C)
 • Θάλαμος νηματικής ροής (οριζ/κάθετος)
 • Ζυγός ψηφιακός
 • Στερεοσκόπιο
 • Επωαστικός θάλαμος CO2
 • Αποστακτική συσκευή
 • Ψυγείο
 • Συσκευή μέτρησης pH
 • Υδατόλουτρο
 • Επωαστικός θάλαμος τριών αερίων
 • Ψυκτικός θάλαμος-δωμάτιο
 • Οσμόμετρο

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

 • Υδατόλουτρο απομονωμένων οργάνων
 • Ισοτονικοί μετατροπείς ενέργειας
 • Ηλεκτρονικό σύστημα λήψης σημάτων
 • Φυσιογράφος
 • Μυογράφοι ισοτονικοί (x 5)
 • Μυογράφοι ισομετρικοί (x 2)
 • Σύστημα χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης
 • Φυγόκεντρος ψυχόμενη
 • Ζυγός αναλυτικός
 • Καταψύκτης (-85ο C)
 • Καταψύκτης (-20ο C)
 • Ψυγείο (x 3)
 • Σύστημα Υδροχρωματογραφίας
 • Θάλαμος νηματικής ροής
 • Σύστημα παραγωγής υπερκαθαρού νερού
 • Επωαστικός κλίβανος
 • Κλίβανος στεγνώματος υαλικών
 • Συσκευή μέτρησης Ph
 • Συσκευή εξάτμισης διαλυμάτων
 • Κυκλομείκτης
 • Μαγνητικός αναδευτήρας
 • Υδατόλουτρο
 • Συσκευή υπερήχων
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ